Menu

Vrijwilligers

De Stichting Federatie Broekpolder kan alleen functioneren met vrijwilligers. Aan de verschillende grote projecten zijn vaste vrijwilligers verbonden, maar ook voor jaarlijks terugkerend onderhoud zijn er mensen nodig. We zijn altijd op zoek naar mensen die onze teams kunnen versterken.

Momenteel zijn er vacatures in de Ruigte, bij het Klauterwoud en het Educatief Archeologisch Erf. Ook in de organisatie kunnen we mankracht gebruiken, bijvoorbeeld voor het organiseren van evenementen. Verder willen we het aantal broekpoldergidsen uitbreiden. 

In de Broekpolder is er natuurlijk veel buitenwerk. De Federatie Broekpolder zorgt voor al haar vrijwilligers voor waterdichte, stevige buitenkleding die goed herkenbaar is voor het publiek.

De Ruigte

Schouwen van de runderen

Vrijwilligers die de Schotse Hooglanders schouwen, doen dat circa één keer per week. Ze hebben een opleiding gevolgd waardoor ze kunnen beoordelen of dieren ziek of gewond zijn en of ze goed op gewicht zijn. Ze houden in de gaten of er drachtige koeien zijn en wanneer de kalveren zijn geboren. En ze controleren tijdens hun werk of er geen dieren missen in de kuddes. Als de kalveren geoormerkt moeten worden, helpen ze mee de kudde bijeen te drijven.

Kortom ze zijn de extra ogen van FREE Nature die het beheer over de Schotse Hooglanders heeft.

Klein onderhoud

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden (vaak in samenwerking met medewerkers van de gemeente):

  • Het snoeien van bomen en struiken;
  • Het knotten van wilgen;
  • Het herstellen van hekwerk en dergelijke.

Het Klauterwoud

In het Klauterwoud is in principe geen begeleiding en toezicht. Het is ook zeker niet de bedoeling dat het een plek wordt waar (kleine) kinderen zonder begeleiding van ouders kunnen spelen omdat er vrijwilligers van de FBP zijn.

Wel zijn we op zoek naar begeleiders die op woensdagmiddag, zaterdag of zondag kinderen en hun ouders wegwijs willen maken in het Klauterwoud en willen toezien op de regels. Voor herkenbare kleding die tegen een stootje kan zorgen wij.

Educatief Archeologisch Erf (EAE)

Met de oplevering van het Vlaardingencultuurhuis in september 2016 is het Educatief Archeologisch Erf geopend. Sindsdien ontvangen we schoolklassen, BSO-en andere groepen. Ook worden kinderfeestjes en workshops voor bedrijven , overheden en instellingen georganiseerd. In 2017 werd een kano uit de Vroege IJzertijd (vindplaats De Vergulde Hand) gereconstrueerd, die het uitstekend blijkt te doen. In dit jaar, 2018 vindt uitbreiding plaats door middel van de bouw van twee gebouwen uit def tijd van de Slag bij Vlaardingen (1018 AD): een prestedelijk huis uit de oorsprong van Rotterdam (Rotta, vindplaats Markthal) en een boerderij uit Spijkenisse (Hartel West). Het EAE werkt bij het maken van reconstructies nauw samen met de vakgroep Material Culture Studies van de Universiteit leiden/Archeologie. Andere samenwerkingspartners zijn: Museum Vlaardingen, het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) en de archeologische werkgroep Helinium (AWN).

Ontwikkelen lesmateriaal en verzorgen van lessen

Werkt(e) u als leerkracht in het basis- of voortgezet onderwijs en heeft u een passie voor geschiedenis of archeologie. Dan zijn we op zoek naar u. We zijn momenteel nog hard bezig om voor verschillende leeftijdsgroepen lessen te ontwikkelen die gegeven kunnen worden op het EAE. We horen graag van u als u het leuk vindt om lesmateriaal te ontwikkelen en/of lessen te geven.

Bouwen van historische 'gebouwen'

Het Vlaardingencultuurhuis is het eerste historische ‘gebouw’ dat is opgeleverd. Het bouwen gebeurt onder begeleiding van de Universiteit van Leiden; studenten experimentele archeologie werken hieraan als onderdeel van hun studie. Maar extra mankracht is heel goed bruikbaar. Ook zijn we op zoek naar mensen die de prehistorische akkertjes willen gaan aanleggen en onderhouden.

Op het EAE komen meer gebouwen te staan; we gaan bouwen aan woningen uit de Romeinse Tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Evenementencoördinator

De Federatie Broekpolder is regelmatig aanwezig op beurzen en evenementen, zoals de vrijwilligersbeurs, het Loggerfestival, de Haring- en Bierwandeling. We zoeken iemand die deze activiteiten voorbereidt en organiseert.

Algemeen

Heeft u interesse in één van deze vakgebieden of wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk voor de Federatie Broekpolder? Staat uw gewenste vrijwilligerswerk er niet bij maar denkt u toch dat u de Federatie Broekpolder iets te bieden heeft?

Interesse? Meld u aan via vrijwilligers@federatiebroekpolder.nl!

Informatie over:

(pdf-documenten; openen in een nieuw venster)

 

Naslagwerken