Menu

Burgerinitiatief Federatie Broekpolder

De Broekpolder is nu een prachtig groot natuur- en recreatiegebied in de stad Vlaardingen. Binnen een paar minuten fietsen of lopen bent u in een omgeving met veel mogelijkheden tot ontspanning, van rustig wandelen en fietsen tot intensieve sport- en natuurbeleving.

Tot een aantal jaren geleden was het nog een wat verwaarloosd deel van de stad. Met de plannen die het burgerinitiatief Federatie Broekpolder ontwikkelde, is de situatie totaal veranderd. Veel Vlaardingers en gasten uit de regio weten de Broekpolder te vinden.

De Federatie Broekpolder zet zich in om van de Broekpolder een hoogwaardig, onomstreden groen natuur- en recreatiegebied te maken voor Vlaardingen en de regio. Dit doet de Federatie in samenwerking met alle belanghebbenden bij een hoogwaardige inrichting van de Broekpolder. Belanghebbenden kunnen zijn individuele burgers, groepen uit de samenleving, bedrijven, instellingen en bestuurlijke instanties.

Het motto van de Broekpolder is: "Oerspronkelijk, Ontspannend, Avontuurlijk, Leerzaam & Sportief, Samen uit in de Stad"!

 

Beleidsvoornemens van de Federatie Broekpolder voor 2018 en komende jaren zijn: 

De verdere realisatie van het Educatief Archeologisch Erf (EAE).

De realisatie van Klauterwoud 2.0

Het verder vorm geven aan de Coöperatieve Vereniging Broekpolder in samenwerking met de gemeente, andere overheden, verenigingen, instanties en bedrijven.

Meedenken en adviseren over de omgevingsvisie Broekpolder met als uitgangspunt het IIB+

Adviseren over de bodemsanering van de Broekpolder.

Adviseren over de bosomvorming in de Broekpolder.

Onderzoek naar mogelijkheden om nieuwe projecten in de Broekpolder te realiseren zoals de Natuurkampschool in het EAE.

Voor alle vragen en opmerkingen:
secretaris@federatiebroekpolder.nl

 

De Federatie Broekpolder heeft in 2012 de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen, waarmee geen belasting betaald hoeft te worden over schenkingen en legaten. Om aan de verplichtingen van de Belastingdienst ten behoeve van de ANBI-status te voldoen, is het door Borsboom Accountants te Vlaardingen opgemaakte financieel verslag over 2014 hier beschikbaar. Het jaarverslag van 2015 vindt u hier, het verslag van 2016 vindt u hier en het verslag van 2017 hier.

 

Beloningsbeleid: De bestuursleden en de vrijwilligers van de Federatie Broekpolder ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, slechts reële onkosten worden vergoed. 

Het RSIN/fiscaal nummer luidt: 817371205.