Menu

Klauterwoud

klauterwoud 

klik hier voor een overzichtskaart

Mooi nieuws voor het Klauterwoud! 

Het bestuur van het Klauterwoud heeft een cheque in ontvangst mogen nemen van de Rabobank voor verdere ontwikkeling van het struingebied. Een bedrag van € 4.840,00 werd aan Joop van Papeveld en Kees van der Windt overhandigd door personeelsleden van de bank. Het betreft een donatie uit het Fonds van de Rabobank Rotterdam. Deze financiële toezegging is door het bestuur in dank aanvaard en zal ten goede komen aan de ambitie de jeugd te stimuleren om meer te bewegen, plezier te hebben aan het zich frank en vrij in de natuur te bewegen. Een ambitie die geldt voor alle kinderen, met of zonder beperking van bijvoorbeeld een rolstoel.

Lees hier het volledige bericht.

Over het Klauterwoud

Het Klauterwoud is een avontuurlijke speelplek voor kinderen die houden van avontuur, water en modder. In het Klauterwoud wandel je niet maar struin je - over paden, door de bosjes, over een labyrint van boomstammen. En je kruipt er door grote betonnen buizen en door en over modderige greppels.

Een plek waar je met stapstenen, een boomstam of een pontje het water over steekt. Waar geen wipkip te bekennen is, maar wel een groot klauterobject en een tokkelbaan. En al struinend vind je dan ineens een klein amfitheater waar je je circusact of met je klas een voorstelling kan oefenen. Ook aan een rustmoment is gedacht, naast het labyrint is een weide met picknicktafels. Verder zijn er niet zo veel voorzieningen. Er zijn toiletten* en er is een mogelijkheden om water te tappen en handen te wassen.

Het Klauterwoud is de perfecte plek om met je (klein)kinderen te genieten in de natuur. Ook is het natuurlijk een perfecte locatie om je eigen kinderfeestje te bedenken en uit te voeren. Wat dacht je van een speurtocht door het hele Klauterwoud, een kruip-door-sluip-door-race door de betonnen buizen of een openluchtvoorstelling in het amfitheater.

* De toiletten zijn alleen op woensdagmiddag en in het weekend open.

klauterwoud

Stichting Klauterwoud

De stichting Klauterwoud is opgericht in 2012

Het doel is een openbaar struinbos, genoemd Klauterwoud, te ontwikkelen waar kinderen zich frank en vrij in  kunnen bewegen. Met speciale voorzieningen zoals touwbruggen, wilgentunnels en knuppelpaden wordt een avontuurlijke manier van recreëren geboden. Daarmee wordt bevorderd dat de jeugd spelenderwijs het mooie van de natuur beleeft en het plezier ervaart  van zich vrijelijk in de natuur kunnen bewegen.

Dit in een ruim opgezet, openbaar gebied dat 19 ha groot is en aansluit op het nog grotere natuurgebied van de Broekpolder. Speciale aandacht wordt besteed aan het samenspelen van kinderen met en zonder beperking.

Ontwikkelingsvisie

Voor het gebied is een ontwikkelingsvisie opgesteld die in 2016 is geactualiseerd (Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau BV). Het plan geeft de richting aan voor de komende jaren, en zal afhankelijk van budget en inzet van vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd.

Samen Spelen

Gezien het belang van een voor ieder kind toegankelijk gebied wordt speciale aandacht besteed aan een goede toegankelijkheid voor kinderen met een beperking. De vuistregel is:

  • 100% welkom voor ieder kind
  • 70% van de speelaanleidingen bereikbaar voor ieder kind
  • 50% van de speelaanleidingen bespeelbaar voor ieder kind (Speeltuinbende 2016)

Padenstructuur

Om tegemoet te komen aan de wens om 100% welkom uit te stralen is de padenstructuur aangepast en verbeterd zodat een rondgaand pad is ontstaan met een aantal afgeleide paden. Bij de verdere uitwerking van het plan kunnen de afgeleide paden een bijzondere invulling  krijgen, zoals bij voorbeeld een rolstoel- belevings-pad, of een pad met vruchtbomen en geurige kruiden.

Uitkijktoren

Een nieuwe uitkijktoren zal worden geplaats in het voorjaar van 2019. Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Constructiebedrijf Voscon, Federatie Broekpolder, Stichting Broekpoldervrienden en de Gemeente Vlaardingen hebben dit financieel mogelijk gemaakt.

Bestaande Speelaanleidingen aanpassen en uitbreiden

Bestaande speelaanleidingen zijn beoordeeld op de eis van bereikbaarheid en bespeelbaarheid. Hieruit vloeien aanpassingen voort. Bij aanschaf van nieuwe voorzieningen zal deze eis direct worden meegenomen.

Speeleiland voor Samen Spelen, kinderen met en zonder beperkingen

De fondsenwerving voor dit project loopt nog. De totale investering bedraagt € 50.000.

Het project bestaat uit aanpassing van de bestaande speelvoorziening aan Samen Spelen, het maken van een brug die de verbinding vormt met het Amfitheater via een avontuurlijke rolstoelroute. Toevoeging van nieuwe voorziening voor zandspel zodat kinderen in rolstoel meer deel kunnen nemen.

Rolstoel-belevings-pad

De fondsenwerving voor dit project loopt nog. Met dit project is een investering gemoeid van ca € 56.000.

De bedoeling is een bijzonder pad met attracties voor rolstoel-gebonden- kinderen te realiseren. Het zal een parcours zijn dat voor verschillende belevingen kan zorgen, avontuurlijk en uitdagend. Met effecten als hellingshoek, wip, wilgentunnel e.d. Beoogd is een pad van ca 50 meter met een natuurlijke uitstraling, zoveel mogelijk gebruikmakend van natuurlijke materialen passend bij de uitstraling van het struingebied.

Facts

Ingang: Het Klauterwoud ligt tussen de Polderpoort en het Educatief Archeologisch erf, bij de Stichting Survival Vlaardingen kunt u het labyrint betreden.
Parkeren: Watersportweg 11 (Bij Polderpoort) GPS coördinaten: breedtegraad: 51.92 lengtegraad: 4.33
Watersportweg 21 (Bij Stichting Survival Vlaardingen) GPS coördinaten: breedtegraad: 51.92 lengtegraad: 4.33
Spe(e)lregels: Het Klauterwoud is er voor alle kinderen
Houd rekening met elkaar
Houd je aan de volgende regels:
  • Toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang
  • Spelen is voor eigen risico
  • Houd het Klauterwoud schoon en netjes
  • Honden aangelijnd en opruimplicht
Toegang: Het betreden van het gebied is op eigen risico. Regels voor toegang zijn geregeld in artikel  461 Wetboek van Strafrecht.
Vrijwilligers: De Federatie Broekpolder is altijd op zoek naar vrijwilligers. Interesse om vrijwilliger te worden? We horen het graag. Kijk hier voor meer informatie.

Bestuur

De stichting Klauterwoud is een zelfstandige organisatie. Het bestuur bestaat uit:

  • Kees van der Windt, voorzitter
  • Wim Poot, secretaris
  • Joop van Papeveld, penningmeester

Contact: bestuur.klauterwoud@gmail.com

Hieronder de jaarverslagen en jaarrekeningen van 2016, 2017 en 2018:

jaarverslag 2016 - 2017
jaarverslag 2018
jaarverslag 2019

jaarrekening 2016
jaarrekening 2017
jaarrekening 2018
jaarrekening 2019