Menu

Hondenoverleg krijgt vaste vorm

Enkele jaren geleden is er intensief overleg geweest met hondenbezitters over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het hondenlosloopgebied in de Broekpolder. In een tweetal goed bezochte bijeenkomsten is toen samen met de gemeente een plan gemaakt om een aantal verlangens van de hondenbaasjes te realiseren. Helaas is daar, om allerlei redenen, weinig van terecht gekomen. De Federatie Broekpolder heeft regelmatig pogingen ondernomen om de realisatie van afspraken te verwezenlijken, maar dat lukte haar niet. Als gevolg daarvan werden we steeds vaker het aanspreekpunt van gefrustreerde hondenbezitters.

Wij deelden hun teleurstelling en zijn in het voorjaar weer met een groot aantal hondenbezitters bijeen geweest, om opnieuw naar oplossingen te zoeken. De - heel redelijke - verlangens kwamen weer aan de orde, maar ook de teleurstelling over de verrichtingen van de Federatie. Wij kwamen toen met het voorstel om een platform op te richten, als vertegenwoordiger van deze hondenbezitters en tezamen aan een constructief overleg te werken. Dit platform is nu opgericht en afgelopen week is er een heel prettig en op oplossingsgericht gesprek gehouden tussen Hondenplatform en Federatie. Het doel is nadrukkelijk niet om deze groep alle federatiestandpunten op te dringen, maar juist een eigen geluid te laten horen. Tijdens het laatste overleg tussen het platform en een vertegenwoordiging van het bestuur is afgesproken dat de federatie zich bij de gemeente hard zal maken voor het ophogen van de wandelpaden in de spuitvakken 5c/d en 7 en het maaien van bestaande en in de loop der jaren verdwenen paden. Het jaagpad langs de Vaart, ter hoogte van de vispaaiplaats, is bijvoorbeeld al maanden ontoegankelijk vanwege het hoge riet. Juist honden hebben hier last van, omdat het riet hen in de snuiten snijdt. Bovendien is het voor de baasjes lastig hun hond in de gaten te houden als deze hier loslopen. Ook zal de Federatie de gemeente om een aantal boomstammen vragen ten behoeve van bankjes en die voor de hondenbezitters ‘op maat zagen’.

We hopen dat deze bescheiden wensen nog dit jaar kunnen worden gerealiseerd.

Bent u geïnteresseerd in dit Hondenplatform, volg dan de ontwikkelingen via onze website.

Paul van Vugt

Foto: John de Graaf