Menu

Rottahuis krijgt vorm

De eerste contouren van het Rottahuis in aanbouw zijn zichtbaar. Dit betreft een zo getrouw mogelijke reconstructie van een huis van rond 1000, dat in de bouwput van de Rotterdamse Markthal door het bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is opgegraven. Medewerkers van de vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden werken samen met vrijwilligers van de Federatie Broekpolder aan de realisatie van ervan. Neem gerust een kijkje als zij aan het werk zijn. 

Als de herdenking van de Slag bij Vlaardingen wordt nagespeeld, zal het huis een fraai decor zijn van de gevechten.

 

rottahuis

rottah