Menu

Ontwikkelingen in het bestuur van de Federatie

De Federatie Broekpolder zet zich samen met de gemeente Vlaardingen in voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen alle organisaties en verenigingen die actief zijn in het gebied. Het idee is om samen te werken in een coöperatieve vereniging, bijvoorbeeld om afspraken te maken over het onderhoud in de polder en over de programmering van activiteiten. Het is de verwachting dat de coöperatieve vereniging binnenkort formeel van start gaat: dat nieuws zullen wij zeker melden als het zover is.

Afgelopen maanden is het bestuur van de Federatie in gesprek gegaan over de toekomst van de organisatie. Uit een behoefte om de doelen en verantwoordelijkheden van de Federatie tegen het licht te houden, ook vanwege de komst van de coöperatieve vereniging. De uitkomst is dat de doelstelling van de Federatie nog steeds goed past bij de uitdagingen in het gebied. Daarom blijft het bestuur zich inspannen voor de realisatie van het integraal inrichtingsplan Broekpolder (IIB+). Wel kiest het bestuur ervoor meer focus aan te brengen in de activiteiten van de organisatie. Lopende projecten die intussen op eigen benen kunnen staan, worden daarom daadwerkelijk verzelfstandigd. De nadruk ligt komende periode op een versterking van de vrijwilligersorganisatie en op het organiseren van de samenwerking met en tussen gebruikersgroepen in de polder. Tussen januari en juni 2018 richten we de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden op een nieuwe manier in, aansluitend op de doelen en focus. Zodra dit concreter is geworden, zullen we iedereen goed informeren.

Het bestuur is verheugd op een recente uitbreiding, met Emil Reints als nieuw bestuurslid. Emil is al jaren fanatiek lid van Survival Vlaardingen en kent de polder heel goed. Hij heeft veel zin om zich in te gaan zetten voor de Federatie en de gebruikersgroepen in het gebied. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich nader voorstellen. Naast de uitbreiding is ook sprake van het uittreden van twee bestuursleden. Dit betreft Hugo Mulder en Sami Hamzaoui. Het bestuur is dankbaar voor hun jarenlange goede inzet voor de Broekpolder en wenst hen veel goeds!