Bosomvorming in de polder

De Broekpolder is de afgelopen jaren enorm veranderd. Van een gebied met productiebos in afwachting van verdere woonplannen, is het geƫvolueerd naar een natuurgebied met een grote verscheidenheid aan planten, dieren en natuurlandschappen. Het deel dat op dit moment eigendom is en beheerd wordt door Staatsbosbeheer is al die jaren ongewijzigd gebleven. Dat gaat de komende jaren veranderen.

Zoals misschien al is opgevallen zijn veel bomen aan het eind van hun levenscyclus. Het bos is grotendeels in de jaren zeventig van de vorige eeuw geplant. Vooral de vele populieren hebben hun eindleeftijd bereikt. Bovendien is de essentakziekte helaas een reden om veel essen te kappen. Wel zal Staatsbosbeheer resistente exemplaren behouden, deze kunnen dan eventueel de stamvaders worden van een nieuw essenbestand. De huidige bospercelen, waarvan nog een groot aantal voor bosproductie waren aangelegd, gaan veranderen in een gevarieerd bos met inheemse boomsoorten, vruchtdragende struiken en waterpartijen. Dan zal ook dit deel van de Broekpolder mooi geĆÆntegreerd zijn in de visie zoals die nu al is ontwikkeld in het gemeentelijke deel.

De bosomvorming krijgt in de komende jaren zijn beslag. Met Staatsbosbeheer en gemeente zijn we in overleg om deze plannen zorgvuldig in te passen. De bosomvorming wordt over meerdere jaren uitgevoerd en na de kap wordt er op korte termijn opnieuw beplant. Ook wordt de afwatering in dat deel van de polder verbeterd. Dat kan gaan resulteren in wat meer waterpartijen in het noordelijke deel van de polder. De mooie lanen, die de polder rijk is, zullen alle gespaard blijven. Als de plannen verder zijn uitgewerkt, zal er uitgebreide informatie worden verstrekt. Zover zijn we nu nog niet. Maar we willen u deze stand van zaken niet onthouden.