Menu

Nieuws

Schapen doen jasje uit

Geen dag te vroeg, eerder een dag te laat werden op zaterdag 18 augustus onder tropische temperaturen de lammeren van hun wollen jasjes ontdaan. Door parasols uit de volle zon gehouden stonden de lammeren in een omheind vierkant, op het terrein bij de slagboom aan de Watersport-weg, op hun beurt te wachten. De rest van de kudde bleef in de buurt, bijeengehouden door de hond. Schaapherder Martin Oosthoek en zijn collega gaven belangstellenden daarbij uitleg over hun schaapskudde, het werken met de hond en hun werkterrein.

Van eerste ontwerp naar aanleg parcours mountainbike

Het Recreatieschap Midden-Delfland en de gemeente Vlaardingen hebben in overleg met de Federatie Broekpolder de uitgangspunten voor het mountainbike parcours opgesteld. Centraal daarbij staan: zo veel mogelijk gebruik van aparte paden, mijden van de meest intensieve delen van de Broekpolder, voldoende uitdaging bieden voor de fietsers en zorgvuldig omgaan met de natuur (flora- en faunawet). Voor de specifieke mountainbike kennis en routebouw heeft het recreatieschap de ervaren mountainbiker Patrick Jansen van het bedrijf Tracks & Trails ingehuurd.

Stichting Klauterwoud opgericht

In juli is, met welwillende medewerking van notaris Van Gastel, de Stichting Klauterwoud opgericht die het nieuwe speelgebied gaat beheren. In de stichting participeren naast de Federatie Broekpolder ook de Stichting Survival Vlaardingen en de Lionsclub Vlaardingen, één van de initiatiefnemers van het gebied.

De bestuurszetels zijn als volgt verdeeld:

  • Kees van de Windt (Lions) – voorzitter
  • Hans van der Have (St.Survival)  – secretaris
  • Hugo Mulder (federatie BP) – penningmeester

Boswachter Roel Blom overleden

Geheel onverwacht is de laatste boswachter van Vlaardingen op 16 juli jl. overleden: Roel Blom. Hij was een kenner van de Broekpolder en zorgde na zijn pensionering nog tot dit voorjaar voor de roedel herten. Deze werd o.a. door zijn gevorderde leeftijd elders ondergebracht.

Roel Blom is 74 jaar geworden.

Vrijwilligers gezocht (en gevonden) voor de Broekpolder

Uit het bestuur 

Vrijwilligers gezocht (en gevonden) voor de Broekpolder

 

Op onze zoektocht naar vrijwilligers voor de Broekpolder is en wordt gelukkig goed gereageerd. Maar denkt u nou niet: “ze hebben er genoeg, ik zal maar niet meer reageren”, want er is straks onnoemelijk veel te doen in de nieuwe polder. En daar zijn veel handen en ogen voor nodig. Na de zomervakantie zetten we onze actie dus gewoon voort.

 

Schapen consumeren de Berenklauw

In sommige delen van de Broekpolder is de berenklauw al jaren een plaag. De schaapskudde is weer ingezet om de groei van berenklauw in te dammen. Momenteel is de plant nog niet groter dan 50 cm en kunnen de schapen gemakkelijk bij alle bladeren. Schapen zijn namelijk dol op de bladeren van de berenklauw. Dat is goed te zien op de foto’s voor en na begrazing. Helaas consumeren ze de plantenstengels niet. Maar het verdwijnen van de bladeren geeft andere planten licht en kans op doorgroeien.

Macrofotografie in de polder

Het groeit en bloeit in de Broekpolder. Het gebied is in deze periode een walhalla voor macrofotografen. Bloemen, waaronder orchideeën, en diertjes, zoals hommels en sprinkhanen, laten zich van hun mooiste kant zien. En als u dan een mooie foto maakt, stuur deze dan naar ons of plaats deze op onze flickr-account.

Pagina's