Menu

Nieuws

Vrijwilligersdag/schoonmaakdag ‘ Broekpolder Schoon’

De Keep it Clean Day “Broekpolder Schoon” op 21 september jl. heeft veel Broekpolder vrijwilligers op de been gebracht.

De Ruigte vanuit de lucht

Deze foto werd gemaakt door Dirk Oomen met een camera aan een vlieger. We vinden het de moeite waard om hem u te laten zien.

Heel duidelijk zichtbaar zijn de nieuwe waterpartijen die zijn ontstaan. Hier kunnen straks de Schotse Hooglanders vrij en blij rondlopen.

 

Het wordt prachtig in De Ruigte

Deze week heeft een aantal leden van onze Kamer Natuur, samen met de uitvoerder en projectleider van de gemeente, de voortgang van de werkzaamheden in het natuurkerngebied De Ruigte bekeken. Het doel was om te controleren of het werk volgens de specificaties wordt uitgevoerd.

Belangrijk werk niet (meer) beloond???

Van de geruchten waren we al geschrokken maar toen de gemeentelijke 'Tussenbalans 2013-2016' officieel bekend werd, kwam de klap hard aan: halvering van het budget voor de federatie en vanaf 2015 helemaal niets meer!

Klauterwoud: feestelijke ingebruikname

Op 17 oktober wordt het Klauterwoud feestelijk in gebruik genomen. Natuurlijk zullen er hoge heren en dames aanwezig zijn, maar we maken er vooral een feestje voor de kinderen van. Zo wordt er een speurtocht uitgezet die hun langs alle speelmogelijkheden voert. En als cadeautje ontvangen zij een…

Het complete programma, dat om 14.00 uur start. Zie verder bij de agenda 17 oktober.

De Ruigte vanuit de lucht

Deze foto werd gemaakt door Dirk Oomen met een camera aan een vlieger. We vinden het de moeite waard om hem u te laten zien.

Heel duidelijk zichtbaar zijn de nieuwe waterpartijen die zijn ontstaan. Hier kunnen straks de Schotse Hooglanders vrij en blij rondlopen.

Keep de Broekpolder Clean

Op vrijdag 21 september trok een groep van 15 vrijwilligers de polder in met knijpers en plastic zakken. Geïnspireerd door de internationale dag Keep it Clean, kreeg ook onze Broekpolder een schoonmaakbeurt. Zwerfafval werd verzameld, overbodige bescherming van bomen verwijderd en onkruid weggehaald. Onder de enthousiaste deelnemers bevond zich ook wethouder Arnout Hoekstra, die benadrukte dat hij er was als 'gebruiker van de polder en betrokken Vlaardinger'. Het was de officieuze start van het werken met vrijwilligers in het gebied.

Pagina's