Menu

Nieuwsbrief nummer 8 - augustus 2018

In dit nummer:

  • Zomerwandeling op 26 augustus
  • Hondenoverleg krijgt vaste vorm
  • Rottahuis nadert voltooiing
  • Veiligheidskap bos Broekpolder
  • Maatregelen bij proef bodemsanering Broekpolder Vlaardingen
  • Social media
  • Evenementen in de Broekpolder

Zomerwandeling op 26 augustus

Op zondag 26 augustus organiseren de broekpoldergidsen een nazomerwandeling in het natuur- en recreatiegebied Broekpolder. Zij vertrekken lekker vroeg: 07.30 uur vanaf de picknicktafels in het Klauterwoud. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Je kunt vóór de koffie weer thuiszijn.

Je kunt je aanmelden via broekpoldergidsen@federatiebroekpolder.nl. Om de kwaliteit van de wandelingen te waarborgen, heeft de groep per gids een maximale omvang. Als je je niet aanmeldt kan het zijn dat je niet mee kunt.

Een overzicht van alle wandelingen vind je hier.

Meer info.

Hondenoverleg krijgt vaste vorm

Enkele jaren geleden is er intensief overleg geweest met hondenbezitters over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het hondenlosloopgebied in de Broekpolder. Veel vooruitgang werd er niet geboekt, met als gevolg, gefrustreerde hondenbezitters.

Wij deelden hun teleurstelling en zijn in het voorjaar weer met een groot aantal hondenbezitters bijeen geweest, om opnieuw naar oplossingen te zoeken. Gezamenlijk is een platform opgericht, als vertegenwoordiger van deze hondenbezitters en tezamen aan een constructief overleg te werken.

We hopen dat een aantal bescheiden wensen nog dit jaar kunnen worden gerealiseerd.

Bent u geïnteresseerd in dit Hondenplatform, volg dan de ontwikkelingen via onze website.

Lees meer.

Foto: Moniek Olsthoorn

Rottahuis nadert voltooiing

Het riet is op volle lengte en daarmee geschikt om gemaaid te worden ten behoeve van de dakbedekking van het Rottahuis. Het dak wordt gedekt met riet uit de Broekpolder.  De lange wanden zijn alle geleemd en nagesmeerd en zien er intussen fraai uit. In het najaar zullen we ook het interieur vorm gaan geven, met onder andere een vliering/zolder, wat binnenwanden en een oventje.

Er zijn veiligheidscamera’s geplaatst. Bij iedere beweging krijgt de beveiligingsdienst een melding en kan er real-time meegekeken worden. In oktober gaan we in het gebied van Staatsbosbeheer zieke bomen (essen) kappen, die bestemd zijn voor de bouw van de Spijkenisseboerderij. Ook van de Gemeente Vlaardingen kregen we een mooie partij stevige stammen (eiken, elzen en essen).

Vanwege zetting in de saneringsgrond, wordt aan de westzijde een steunberm aangelegd. Betreding door het grote publiek is in verband daarmee nog even niet aan de orde.

Lees meer.

Veiligheidskap bos Broekpolder

Staatsbosbeheer voerde begin juni een boomveiligheidscontrole uit in de Broekpolder. In het bos in het noordwestelijke deel van de Broekpolder zijn langs wegen en paden bomen gemarkeerd die mogelijk een risico vormen. Het gaat hier voornamelijk om essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte en populieren. De gemarkeerde bomen worden vanaf half augustus weggehaald of gesnoeid.

Lees meer.

Maatregelen bij proef bodemsanering Broekpolder Vlaardingen

Op de plek van het nieuw aan te leggen Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen doet de provincie Zuid-Holland een proef bodemsanering. De DCMR voert de proef uit in overleg met de Federatie Broekpolder en de gemeente Vlaardingen. De proef startte maart 2018 met het aanleggen van een terp van grond, waarop het Rottahuis en het Spijkenisserhuis worden nagebouwd. Nu blijken de terp en het talud op een aantal plaatsen instabiel. Hierdoor moet een aantal maatregelen worden genomen.

De werkzaamheden zijn gestart op 20 augustus en worden eind augustus afgerond.

Lees meer.

Social media

De Federatie Broekpolder en haar volgers zijn ook actief op de bekende social media. We hebben de volgende accounts:

https://twitter.com/BroekpolderVld

http://www.youtube.com/BroekpolderVld

http://www.facebook.com/BroekpolderVlaardingen

http://www.flickr.com/groups/Broekpolder

Op Flickr vindt u een verzameling foto’s van de Broekpolder van diverse fotografen. Maakt u ook wel eens foto’s waar u trots op bent? U kunt ze hier delen met anderen. Kijk er eens naar en sluit u aan.

Op You tube bekijkt u filmpjes over de ontwikkelingen in de Broekpolder.

Evenementen in de Broekpolder in 2018

Wandelingen op

Zondag 26 augustus – 07.30 – 09.30 uur Nazomerwandeling

Zaterdag 22 september – 14.00 – 16.00 uur Herfstwandeling

Themawandeling

Zondag 7 oktober 14.30 – 16.30 uur Op zoek naar de grote grazers

Een overzicht van alle wandelingen in 2018 ziet u hier.

De wandelingen worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Vlaardingen.

Overige evenementen

9 september – Mudrun Vlaardingen