Nieuwsbrief nummer 8 - augustus 2017

Inhoud:

 

  • Vroegevogelwandeling in de Broekpolder op 27 augustus
  • Werk aan boomstamkano begonnen
  • Saneren Spuitvak 5a/b stapje dichterbij
  • Water voor het Klauterwoud
  • Vrienden van Broekpolder
  • Social media
  • Evenementen in de Broekpolder in 2017

  

Vroegevogelwandeling in de Broekpolder op 27 augustus

dauwtrappen

Zondagochtend, vroeg uit de veren en dan een heerlijke wandeling maken in de Broekpolder, genieten van de rust, het ontwaken van de dieren, het opkomen van de zon.

Dat kan aanstaande zondag 27 augustus. Onder leiding van broekpoldergidsen kom je op de mooiste plekjes van het natuur- en recreatiegebied. En zij vertellen je er van alles over.  Zij vertrekken om 06.00 uur bij de picknicktafels in het Klauterwoud. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 

Zin om mee te lopen?

Je kunt je aanmelden via broekpoldergidsen@federatiebroekpolder.nl.  Om de kwaliteit van de wandelingen te waarborgen, heeft de groep per gids een maximale omvang. Als je je niet aanmeldt kan het zijn dat je niet mee kunt. Ook honden mogen meelopen, maar wel aan de lijn.

Een overzicht van alle wandelingen in 2017 vindt u hier.

Lees meer.

Werk aan boomstamboot begonnen

boomstamkano

Het hakken en disselen van de eiken stam is op 22 augustus begonnen. Leo Wolterbeek en Diederik Pomstra werken namens de Universiteit Leiden samen met onze vrijwilligers aan de reconstructie van de in 2005 in de Vergulde Hand West opgegraven ijzertijdkano.
Het doel van het project is kinderen (en belangstellende volwassen) te laten ervaren hoe het is om je in een prehistorisch vaartuig voort te bewegen.
De werkzaamheden worden gedocumenteerd zodat na afloop bijvoorbeeld bepaald kan worden hoeveel tijd er in het verleden met de bouw gemoeid was, hoe het gereedschap functioneert en welke bewerkingssporen er optreden en welke werkwijze het meest efficiënt is. Het publiek is tijdens de werkzaamheden welkom om te komen kijken. Raadpleeg de Facebookpagina! https://www.facebook.com/search/top/?q=educatief%20archeologisch%20erf%2...

Kijk voor een filmpje van het AD hier: http://www.ad.nl/rotterdam/vlaardingse-boomstamkano-belangrijk-voor-de-w...

Lees meer.

Saneren Spuitvak 5a/b stapje dichterbij


Het Raamsaneringsplan Broekpolder is maatgevend voor het omgaan met de vervuilde ondergrond van de Broekpolder. De meest kansrijke saneringswijze is die door ophoging met 'schone grond'. Om te bepalen of het opbrengen van grond effecten heeft op de onderliggende grondwaterstromen wordt begin 2018 een saneringspilot uitgevoerd in spuitvak 5a/b. Van te voren, en uiteraard daarna, wordt gemeten of giftige stoffen meer dan voorheen zijwaarts uitspoelen.

In de komende jaren zal op spuitvak 5a/b de uitbreiding van het Educatief Archeologisch Erf plaatsvinden, waarvan een groot deel voor iedereen buiten openingsuren vrij toegankelijk blijft. Momenteel wordt door landschapsarchitectenbureau Stroming hiertoe gewerkt aan het Definitief Ontwerp.

Lees meer.

Water voor het Klauterwoud

Momenteel wordt een watervoorziening voor het Klauterwoud aangelegd. Vlak bij de entree langs de Watersportweg komt een kraan. Kinderen die hun modderige laarzen willen afspoelen, hoeven dat niet meer thuis te doen. 

 

Vrienden van Broekpolder

 

Een aantal enthousiaste broekpoldergebruikers heeft een stichting  opgericht met als doel om al diegenen die de Broekpolder een warm hart toedragen in de gelegenheid te stellen ook in financiële zin een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van alle activiteiten in dit prachtige natuurgebied.

Voor een bedrag van jaarlijks € 15,- (of meer) kan men donateur worden van de Stichting Broekpoldervrienden.

Met steun van de Broekpoldervrienden kan de inzet van de vele vrijwilligers worden ondersteund en kunnen projecten worden gefinancierd die het gebied en de gebruikers daarvan ten goede komen.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar broekpoldervrienden@gmail.com

Lees meer.

 

Social media

De Federatie Broekpolder en haar volgers zijn ook actief op de bekende social media. We hebben de volgende accounts:

https://twitter.com/BroekpolderVld

http://www.youtube.com/BroekpolderVld

http://www.facebook.com/BroekpolderVlaardingen

http://www.flickr.com/groups/Broekpolder

https://www.facebook.com/BroekpolderVlaardingen/?fref=ts

Op Flickr vindt u een verzameling foto’s van de Broekpolder van diverse fotografen. Maakt u ook wel eens foto’s waar u trots op bent? U kunt ze hier delen met anderen. Kijk er eens naar en sluit u aan.

Op You tube bekijkt u filmpjes over de ontwikkelingen in de Broekpolder.

 

Evenementen in de Broekpolder in 2017

Wandelingen

Zondag 27 augustus - 06.00 uur - Vroegevogelwandeling

Zaterdag 23 september - 14.00 uur – latezomerwandeling

Zondag 8 oktober – themawandeling Op zoek naar de grote grazers

Zondag 29 oktober - herfstwandeling

De wandelingen worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Vlaardingen.

Overige evenementen

Zondag 10 september Vijfde Mudrun (Stichting Survival)