Menu

Nieuwsbrief nummer 7 - juli 2018

In dit nummer:

 • Zomerochtendwandeling met broekpoldergidsen op 28 juli
 • Mutaties in bestuur Federatie
 • Bouw Rottahuis vordert
 • Kano in het middelpunt belangstelling
 • Founder Gerrit Meijer (1932-2018) overleden
 • Bomenkap en –snoei in de polder
 • Website ook geschikt voor smartphone
 • Vrijwillige bosmaaiers gezocht
 • Saneringsoverleg leidt tot gezonde polder
 • Social media
 • Evenementen in de Broekpolder in 2018
 • Social media
 • Evenementen in de Broekpolder

Zomerochtendwandeling met broekpoldergidsen op 28 juli

 wandelen in broekpolder

Op zaterdag 28 juli organiseren de broekpoldergidsen een zomerochtendwandeling in het natuur- en recreatiegebied Broekpolder Zij vertrekken om 07.00 bij de picknicktafels in het Klauterwoud. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De gidsen vertellen je van alles over het gebied, de dieren, planten en bomen en hoe deze zich houden in deze periode van extreme droogte en warmte.

Er worden maandelijks wandelingen georganiseerd. De volgende is zomeravondwandeling op 8 augustus. Bij de volgende themawandeling, op 5 augustus, gaan ze weer op zoek naar de Schotse hooglanders. Een overzicht voor het jaar 2018 vind je hier.

Lees meer.

Mutaties in bestuur Federatie

Bezige bij Joop van Papeveld neemt na enige jaren forse inzet, afscheid van het bestuur van de Federatie Broekpolder. Gelukkig blijft hij als bestuurslid van de Stichting Het Klauterwoud en de Broekpoldervrienden nauw bij de polder en de Federatie betrokken. Bedankt Joop!

Tot het bestuur is Aarnout van Deursen toegetreden, Hij neemt de post van het penningmeesterschap van Wim Meijer over, die als algemeen bestuurslid actief blijft. Aarnout is al jarenlang broekpoldergids en kent de polder op zijn duimpje. Succes Aarnout!

Bouw Rottahuis vordert

Rottahuia

De bouw van het Rottahuis vordert gestaag. De vlechtwerkwanden zijn voor een belangrijk deel geleemd en met de daksporen en rietlatten begint het steeds meer een compleet huis te worden. Eind augustus/september gaat het riet er op, dat dan op de grootste lengte is. Tegen die tijd hopen we ook het terrein voor het nieuwsgierige publiek open te stellen. Dat is tot nu toe niet mogelijk geweest. Als het Rottahuis klaar is, gaan we verder met de bouw van de Spijkenisseboerderij.

Kano in het middelpunt belangstelling

regatta

De vrijwilligers van het Educatief Archeologisch Erf en de werkgroep Helinium waren die zaterdagmiddag hoopvol gestemd. De proeftocht had immers aangetoond dat de reconstructie van de ijzertijdkano die bij de Vergulde Hand is opgegraven, stabiel en snel door het water sneed. Toch bleek bij de Eerste Broekpolder-Kano-Regatta, dat de moderne ‘C11’ van Kanovereniging Natsec aanzienlijk vlotter het wedstrijdparcours aflegde.

Daags ervoor voerde experimenteel-archeologen vaarproeven uit met de ijzertijdkano. Volgend jaar worden de resultaten van het onderzoek naar deze Vlaardingse vondst in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

Lees meer.

Founder Gerrit Meijer (1932-2018) overleden

Op 16 juli vond op zijn golfclub Kralingen de herdenkingsbijeenkomst van de onlangs overleden Gerrit Meijer plaats. Gerrit was, hoewel niet meer woonachtig in Vlaardingen, zeer betrokken bij de Broekpolder. Met Gerrit verliezen we een warme vriend en grondvester van de federatie. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe met dit grote verlies.

Lees meer.

Bomenkap en –snoei in de polder

boom blessen

Zoals in veel delen van Vlaardingen, moeten ook in de Broekpolder bomen worden gekapt of gesnoeid. Eén van de oorzaken is de essentaksterfte. Ook een fors aantal populieren is aan het eind van hun levenscyclus. Staatsbosbeheer heeft in de polder een aantal informatiebordjes geplaatst met de een toelichting op deze kap.

Meer informatie kun je krijgen van de boswachter publiek: Lieke Verhoeven: l.verhoeven@staatstbosbeheer.nl

Lees meer.

Website ook geschikt voor smartphone

De website van de Federatie Broekpolder is een klein beetje aangepast. In de eerste plaats zijn lettertype, regelafstand en lettergrote iets groter. Verder past de website zich nu aan, aan het formaat van het scherm van een smartphone, wat het lezen makkelijker maakt.

Vrijwillige bosmaaiers gezocht

Regelmatig werken vrijwilligers van de Federatie Broekpolder in het natuurkerngebied De Ruigte, om wandelpaden vrij te houden van ongewenste begroeiing en kleine reparaties aan hekwerk en dergelijke uit te voeren. Onlangs is een flink stuk van De Ruigte mechanisch gemaaid. De groep is vrij klein en we zoeken op korte termijn mensen die aan dit werk een bijdrage willen leveren. We zoeken maaiers en mensen die helpen bij het rasteren en achter de maaiers het gemaaide gewas uit de schrikdraden te halen. Interesse? Meld u bij vrijwilligers@fedeatiebroekpolder.nl.

Saneringsoverleg leidt tot gezonde polder

De grondophoging, die bij de nieuw te bouwen huizen van het Educatief Archeologisch Erf is gerealiseerd, vormt een proef voor verdere sanering van de polder. Dit najaar komen de eerste resultaten van de pilot beschikbaar, die een indicatie van de geschiktheid van saneren door ophoging moeten geven.

De Federatie Broekpolder participeert in het ‘Projectleidersoverleg Sanering Broekpolder’, waarin direct betrokkenen zoals de provincie Zuid-Holland, de DCMR, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Vlaardingen samenwerken. De insteek van de Federatie Broekpolder is, het eindresultaat zo aantrekkelijk mogelijk voor de gebruiker/burger te laten zijn.

Lees meer. 

Social media

De Federatie Broekpolder en haar volgers zijn ook actief op de bekende social media. We hebben de volgende accounts:

https://twitter.com/BroekpolderVld

http://www.youtube.com/BroekpolderVld

http://www.facebook.com/BroekpolderVlaardingen

http://www.flickr.com/groups/Broekpolder

Op Flickr vindt u een verzameling foto’s van de Broekpolder van diverse fotografen. Maakt u ook wel eens foto’s waar u trots op bent? U kunt ze hier delen met anderen. Kijk er eens naar en sluit u aan.

Op You tube bekijkt u filmpjes over de ontwikkelingen in de Broekpolder. 

Evenementen in de Broekpolder in 2018

Wandelingen op

Zaterdag 28 juli 07.00 uur Zomerochtendwandeling

Woensdag 8 augustus 19.00 uur Zomeravondwandeling

Themawandeling

Zondag 5 augustus 18.30 uur Op zoek naar de grote grazers

Een overzicht van alle wandelingen in 2018 ziet u hier.

De wandelingen worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Vlaardingen.

Overige evenementen:

9 september – Mudrun Vlaardingen