Menu

Nieuwsbrief nummer 5 - mei 2018

In dit nummer:

  • Lentewandeling met broekpoldergidsen op 26 mei
  • Themawandeling: op zoek naar de grote grazers op 3 juni
  • Samenwerking houdt polderpaden open.
  • FBP in overleg met hondenbezitters
  • Bouw Middeleeuwse huizen van start
  • Vacature communicatiemedewerker
  • Proefsanering bijna klaar
  • Social media
  • Evenementen in de Broekpolder

Lentewandeling met broekpoldergidsen op 26 mei

        

Op zaterdag 26 mei organiseren de broekpoldergidsen de lentewandeling in het natuur- en recreatiegebied Broekpolder Zij vertrekken vroeg: om 8.00 bij de picknicktafels in het Klauterwoud. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De bomen staan volop in bloei en de kudde hooglanders telt veel jonge aanwas. De gidsen tonen je de meest bijzondere dingen en vertellen erover.

Lees meer.

Themawandeling: op zoek naar de grote grazers op 3 juni

In de Broekpolder loopt een grote kudde Schotse hooglanders. Zij zorgen, naast voor voldoende nageslacht, voor het onderhoud van het gebied De Ruigte. Op veel vragen over deze stoere dieren geven de broekpoldergidsen antwoord. Op zondag 3 juni vertrekken zij om 14.30 vanaf de parkeerplaats aan de Watersportweg, ter hoogte van watersportvereniging De Bommeer. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.

Lees meer.

Samenwerking houdt polderpaden open

Al langere tijd is bekend, dat een groot deel van het bosbestand in de Broekpolder in slechte staat is. Eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) wilde rigoureus kappen. In overleg met SBB heeft de Federatie Broekpolder (FBP) gezocht naar een bevredigende oplossing. Er werd overeen gekomen, dat zowel SBB als de gebruikers van de polder de conditie van het bos gaan monitoren en zo gepaste maatregelen kunnen nemen.

Lees meer.

FBP in overleg met hondenbezitters

honden in de broekpolder

Op 4 juni vindt in de Polderpoort, op initiatief van de Federatie Broekpolder, een bijeenkomst plaats waarbij alle belanghebbende hondeneigenaren worden/zijn uitgenodigd. De Gemeente Vlaardingen wordt gevraagd over de voortgang van de toezeggingen die vorig jaar zijn gedaan te rapporteren. Ook wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de geregeld terugkerende drassigheid in de spuitvakken 5 en 7 toegelicht. (Foto: Danielle de Vos)

Lees meer.

Bouw Middeleeuwse huizen van start

rotta huis vlaardingen

Er wordt volop gebouwd in de Broekpolder. Er komen twee reconstructies op ware grootte van het Rotta-huis en Spijkenisseboerderij. Met name het eerste moet snel vorm krijgen, want in het weekeinde van 9-10 juni zal op het naastgelegen veld de re-enactment van de Slag bij Vlaardingen plaatsvinden en dan dient het Rottahuis als ‘decor’. Uiteraard kunnen de toeschouwers ook een kijkje in het huis komen nemen.

Lees meer.

Vacature communicatiemedewerker

De federatie is op zoek naar een vrijwilliger (of een aantal vrijwilligers) die de communicatie van de Federatie Broekpolder gaat(n) beheren. Onze huidige medewerker, Sjaak van ’t Wout, stopt er mee na 8 jaar mee.

De communicatietaak omvat een breed spectrum aan activiteiten. Denk aan de website, de brochures, de nieuwsbrieven, de Polderpraat, persberichten, beurzen en presentaties. Het is uitdagend, leuk en interessant werk.

Denk je dat je geschikt bent om (een deel van) deze taken op je te nemen, meld je dan aan bij Sjaak: communicatie@federatiebroekpolder.nl .

Wil je eerst meer informatie, meld je dan ook en we maken een afspraak.

 

Proefsanering bijna klaar

sanering broekpolder

Het is een imposante bult geworden, de proefsaneringslocatie die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is aangelegd. Het door de milieudienst DCMR begeleide project, de door aannemer Boskalis uitgevoerde en door ingenieursbureau Sweco te analyseren meetgegevens, zijn de opmaat voor de sanering van een groot deel van de Broekpolder, die door de provincie als spoedlocatie is aangeduid. Samen met alle betrokken partijen werkt het federatiebestuur er hard aan deze noodzakelijke sanering voor de gebruiker zo weinig mogelijk storend te laten verlopen.

Lees meer.

Social media

De Federatie Broekpolder en haar volgers zijn ook actief op de bekende social media. We hebben de volgende accounts:

https://twitter.com/BroekpolderVld

http://www.youtube.com/BroekpolderVld

http://www.facebook.com/BroekpolderVlaardingen

http://www.flickr.com/groups/Broekpolder

Op Flickr vindt u een verzameling foto’s van de Broekpolder van diverse fotografen. Maakt u ook wel eens foto’s waar u trots op bent? U kunt ze hier delen met anderen. Kijk er eens naar en sluit u aan.

Op You tube bekijkt u filmpjes over de ontwikkelingen in de Broekpolder.

 

Evenementen in de Broekpolder in 2018

Wandelingen op

Zondag 26 mei 08.00 uur Vroegelentewandeling

Zaterdag 3 juni 14.30 uur Op zoek naar de grote grazers

Zondag 24 juni 19.30 uur Zomeravondwandeling

Een overzicht van alle wandelingen in 2018 ziet u hier.

De wandelingen worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Vlaardingen.

Overige evenementen:

2 juni – Haring- en Bierwandeling

3 juni – Survivalrun 2018 Vlaardingen

9 en 10 juni – Slag bij Vlaardingen

9 september – Mudrun Vlaardingen