Menu

Nieuwsbrief nummer 10 - oktober 2018

In dit nummer:

 • Herfstwandeling in de Broekpolder op 28 oktober
 • Werken aan een toekomstbestendige Broekpolder
 • Bestuursmutaties Federatie Broekpolder
 • Doe mee, Stem Ef Bee Pee!
 • Dwalen in het duister
 • Scouting presenteert nieuwe clubhuizen
 • Het dak gaat erop
 • Succesvolle Archeologiedag(en)
 • Uw gegevens in de federatieadministratie
 • Social media
 • Evenementen in de Broekpolder

Herfstwandeling in de Broekpolder op 28 oktober

Ook de Broekpolder is kurkdroog. Het water staat extreem laag, je kunt op plekken komen die normaal onbereikbaar zijn. Op zondag 28 oktober kun je onder leiding van gidsen deze en andere mooie plekjes van het natuur- en recreatiegebied Broekpolder ontdekken. En zij vertellen je er van alles over.  Zij vertrekken om 11.00 uur bij de picknicktafels in het Klauterwoud. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.

Aanmelden via broekpoldergidsen@federatiebroekpolder.nl

Lees meer. 

Werken aan een toekomstbestendige Broekpolder

Ook in deze droge, prachtige zomer is het werken aan de Broekpolder doorgegaan. Vooral het overleg met Staatsbosbeheer heeft de nodige resultaten opgeleverd. Er moeten bomen worden gekapt en gesnoeid, maar de federatie heeft weten te voorkomen dat het een kaalslag wordt.

Ook de afwatering van met name het hondenuitlaatgebied is een punt van zorg. Het lijkt er op dat een rechter de oplossing biedt: als de golfclub kan worden losgekoppeld van het filterstation is de capaciteit van de pompen voldoende om het gebied droog te houden.

Lees meer.

Bestuursmutaties

Jeroen ter Brugge heeft zich teruggetrokken als secretaris en lid van het bestuur van de Federatie. Zoals hij zelf zegt: ‘Het heilige vuur is eruit en de directe aanleiding is mijn slechte gevoel bij de ontwikkelingen binnen de Coöperatieve Vereniging. Ondanks alle ongetwijfeld goede bedoelingen zal de CV onherroepelijk afbreuk aan de uitgangspunten van het burgerinitiatief doen en daar heb ik grote moeite mee.’  Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger en tot die tijd neemt Harm Borgers de honneurs waar. Samen met Sytse van der Hoek blijft Jeroen actief als coördinator van het Educatief Archeologisch Erf.

Het bestuur van de Federatie Broekpolder bestaat momenteel uit de volgende personen:

 • Harm Borgers – voorzitter
 • Vacature – secretaris
 • Aarnout van Deursen – penningmeester
 • Hans Bakker – vrijwilligerscoördinator
 • Wim Meijer
 • Paul van Vugt

Per 1 januari verlaat ook Hans Bakker het bestuur. Al eerder was bekend dat Sjaak van ’t Wout zijn communicatiefunctie beëindigt. Heeft u interesse of kent u een geschikt persoon die de federatie de komende jaren wil besturen, meld dit dan bij de secretaris: secretaris@federatiebroekpolder.nl  

Doe mee, Stem Ef Bee Pee!

 

Vindt u ook dat de Federatie Broekpolder (FBP) in de afgelopen jaren goed werk heeft verricht voor onze Vlaardingse samenleving? Dat er daardoor een prachtige, duurzame Broekpolder is ontstaan? Dat de vele vrijwilligers die dat gezamenlijk gerealiseerd hebben waardering verdienen? Doe dan mee met de Meer dan handen vrijwilligersprijzencompetitie en stem voor de FBP!

De gemeente Vlaardingen mag drie organisaties voordragen voor de prijzen die te winnen zijn met deze landelijke competitie. Doe een duit in het zakje en nomineer de federatie voor deelname aan de landelijke verkiezing.

In eerste instantie nomineert u de federatie via: https://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Vrijwilligers/Meer_dan_handen_vrijwilligersprijzen/Aanmelden_organisatie . Doe dat in de categorie natuur en/of recreatie. Deze fase sluit op 25 november a.s. Als de federatie door Vlaardingen wordt voorgedragen bij het landelijk comité, kunt u uw stem uitbrengen via: https://www.vrijwilligersprijzen.nl . Dat kan vanaf 15 december.

Doe mee, Stem Ef Bee Pee!

Lees meer.

Dwalen in het Duister

Op vrijdag 19 oktober werd voor de tweede keer de jeugdactiviteit Dwalen in het Duister georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Abra van der Velden en haar team hebben er hun handen vol aan gehad, maar met succes. Ruim 150 kinderen zwierven in de schemering en het donker door het Klauterwoud. En gezien de reacties direct na de tocht en later via Facebook vonden de deelnemertjes het ook prachtig. Er zijn al opties genomen voor de volgende keer!

Het thema van de ‘nachtelijke’ struintocht is hetzelfde als van de Kinderboekenweek. Dat was dit jaar: Kom erbij! Bij de diverse opdrachten moesten de kinderen dan ook samenwerken in kleine groepjes om resultaat te boeken.

Lees meer.

Scouting presenteert nieuwe clubhuizen

scouting vlaardingen

Scouting Vlaardingen presenteerde onlangs de plannen voor de nieuwe clubhuizen die langs de Vlaardinger Vaart moeten worden gebouwd. Op deze voorlichtingsbijeenkomst kwamen o.a. vertegenwoordigers van verenigingen uit de Broekpolder en bewoners van de ‘overzijde’, de appartementengebouwen Hoylede 1 & 2 af.

Op een terrein van ongeveer 10.000 m2 komen vier clubhuizen. De architect kreeg een flink aantal uitdagingen te verwerken. Er waren eisen van de scouts zelf, maar ook van de gemeente en de federatie. Maar de getoonde plannen geven hoop op een prima oplossing.

Lees meer.

Het dak gaat erop

rotta huis vlaardingen

Het Rottahuis is bijna winterklaar. Het riet ligt op het dak en zeer binnenkort gaat ook de nokafdekking (in de vorm van riet en plaggen) er op. Hierna volgt de inrichting van het huis. Hoewel de opgravingsresultaten hier geen aanwijzingen voor bevatten, immers bovengronds, hebben we besloten een zoldering aan te brengen. Daarnaast worden, wel gebaseerd op de opgraving, een houten wand tussen het stal- en woongedeelte geplaatst, een inpandig oventje gebouwd en een haardplaats gemaakt, met een vonkenvanger. De feestelijke opening zullen we in het voorjaar laten plaatsvinden.

In de komende wintermaanden wordt ook begonnen met de erfinrichting met een moestuin en andere beplanting.

Lees meer.

Succesvolle Archeologiedag(en)

vlaardingencultuurhuis

Op 14 oktober deed het EAE mee met de Nationale Archeologiedagen. Daags ervoor konden belangstellenden zich aan de plaatselijke archeologie laven in het gemeentelijk archeologiedepot boven de bibliotheek en de zondag was voor het EAE gereserveerd. Ongeveer 300 bezoekers wisten het EAE te vinden, een heel mooie opkomst! Vijfmaal werd vanuit het Vlaardingencultuurhuis een expeditie naar het in aanbouw zijnde Rottahuis ondernomen, waar ruimschoots gebruik van werd gemaakt.

Uw gegevens in de federatieadministratie

Sinds 25 mei is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht, de Europese wetgeving voor de privacy van de burger. De Federatie Broekpolder gebruikt uw gegevens voor verzending van deze Nieuwsbrief en houdt een contactgegevensbestand bij ten behoeve van het onderhouden van het netwerk en het beleggen van vergaderingen en andersoortige bijeenkomsten. Wij delen deze informatie niet met anderen. Mocht u evenwel in algemene zin bezwaar hebben tegen het bewaren van uw naam en contactgegevens dan respecteren wij dat vanzelfsprekend. U kunt zich dan afmelden voor ontvangst van de Nieuwsbrief, andere kennisgevingen of vermelding in onze relatiedatabase. Wat de Nieuwsbrief betreft kunt zich overigens via de website (pagina Nieuwsbrief/afmelden) zelf afmelden. Afmeldingen kunnen gestuurd worden aan secretaris@federatiebroekpolder.nl .

Lees meer.

Social media

De Federatie Broekpolder en haar volgers zijn ook actief op de bekende social media. We hebben de volgende accounts:

https://twitter.com/BroekpolderVld

http://www.youtube.com/BroekpolderVld

http://www.facebook.com/BroekpolderVlaardingen

http://www.flickr.com/groups/Broekpolder

 

Op Flickr vindt u een verzameling foto’s van de Broekpolder van diverse fotografen. Maakt u ook wel eens foto’s waar u trots op bent? U kunt ze hier delen met anderen. Kijk er eens naar en sluit u aan.

Op You tube bekijkt u filmpjes over de ontwikkelingen in de Broekpolder.

Evenementen in de Broekpolder in 2018

Wandelingen op

Zondag 28 oktober – 11.00 – 13.00 uur Herfstwandeling

Zaterdag 24 november – 14.00 – 16.00 uur Herfstwandeling

Zondag 16 december – 11.00 – 13.00 uur Winterochtendwandeling

Themawandeling

Zondag 2 december 14.30 – 16.30 uur Op zoek naar de grote grazers

Een overzicht van alle wandelingen in 2018 ziet u hier.