Menu

Broekpolder woningvrij

In het geïndustrialiseerde West-Nederland is een gebied zonder wegen en bebouwing een grote bijzonderheid. Een welkome oase van rust. In Vlaardingen zijn we blij met de parken die we hebben, maar de Broekpolder is van een ander kaliber: daar krijgt de natuur alle ruimte om zich vrij en onbelemmerd te ontwikkelen. Een zeldzaamheid in de hele regio. Hier kan je even loskomen van de drukte van de stad in een, voor de gehele regio, uniek uitgestrekt natuurgebied zonder wegen en gebouwen. Nu in de moeilijke Corona-tijd is juist zo’n gebied een geweldige gelegenheid om de stress en angst van je af te zetten.

Dat de Vlaardingers heel blij met de polder zijn, blijkt uit allerlei uitingen in de pers, van mensen onderling en recreanten in de polder zelf. Wij zijn trots op onze Broekpolder en willen de polder groen houden. Dat bleek vorig jaar uit de unanieme ondersteuning van een motie in de Vlaardingse gemeenteraad om de polder groen te houden. Dat warme gevoel, dat we met zijn allen vechten voor dit bijzondere stukje Vlaardingen, moeten we niet in de waagschaal stellen door de discussie over bouwen in de polder weer op een kier te zetten. De opmerkingen, die wethouder Ivana Somers heeft gemaakt, maakten duidelijk dat B&W nog steeds onvoorwaardelijk achter de visie staat dat de polder groen en onbebouwd moet en zal blijven, maar elke ruimte die dat in twijfel brengt moet in Vlaardingen niet meer naar buiten komen.

De Federatie Broekpolder werkt dagelijks samen met de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland aan het nog mooier maken en definitief groen houden van de Broekpolder.

Hoogachtend,

Bestuur Federatie Broekpolder