Menu

Toekomstvisie gemeente Vlaardingen 2020-2040

In 2019 is de Gemeente Vlaardingen met heel veel mensen in gesprek gegaan. Inwoners, ondernemers en organisaties gaven hun kijk op de toekomst van onze stad. Een veelzijdige kijk, maar wat opvalt zijn juist ook de overeenkomsten. Mensen met heel verschillende achtergronden, leeftijden en levensstijlen die los van elkaar dezelfde onderwerpen als belangrijk bestempelen zoals een woningaanbod dat aansluit bij verschillende groepen bewoners, een levendige binnenstad en een groene Broekpolder.

De gesprekken met de stad hebben geleid tot de Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040. Deze is hier te lezen.

Het stuk brengt in beeld in welke richting onze stad zich de komende 20 jaar moet gaan ontwikkelen. Het is een toekomstscenario dat de gemeenteraad en het college kan helpen om samen met bewoners, ondernemers en organisaties te bouwen aan het Vlaardingen van de toekomst.

In de toekomstvisie is er een prominente plaats voor de Broekpolder en daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee!