Menu

Donatie van Rabobank voor Klauterwoud

Het bestuur van het Klauterwoud heeft een cheque in ontvangst mogen nemen van de Rabobank voor verdere ontwikkeling van het struingebied.

Een bedrag van € 4.840,00 werd aan Joop van Papeveld en Kees van der Windt overhandigd door personeelsleden van de bank. Het betreft een donatie uit het Fonds van de Rabobank Rotterdam.

Deze financiële toezegging is door het bestuur in dank aanvaard en zal ten goede komen aan de ambitie de jeugd te stimuleren om meer te bewegen, plezier te hebben aan het zich frank en vrij in de natuur te bewegen. Een ambitie die geldt voor alle kinderen, met of zonder beperking van bijvoorbeeld een rolstoel.

Veel is al bereikt, maar veel zal nog gerealiseerd en aangepast moeten worden. Het uitgestrekte gebied (ca 25 ha), is toegankelijk voor rolstoel met een rondgaande padenstructuur. Een nieuwe uitzichttoren is geplaatst en deze functioneert goed als centraal markeringspunt in het gebied.

Nieuw is dat het bestaande Speeleiland is aangepast en uitgebreid zodat kinderen met en zonder beperkingen hier beter kunnen samen spelen. Daarbij is tegelijk een aantrekkelijke route aangebracht tussen het Amfitheater en het Speeleiland.

De bedoeling is dat de route voortgezet wordt naar het speciaal ontworpen Rolstoel-Avonturen-Pad. De aanleg is bijna voltooid en zal naar verwachting in mei/ juni in gebruik genomen kunnen worden. Voor de ontwikkeling van dit pad wordt samengewerkt met Adventure Vlaardingen, een organisatie die ervaring heeft in het bouwen van spannende parcoursen.

De ambitie reiken ver: het voornemen is de natuurwaarden in het gebied te vergroten door de aanleg van een Bloesembos, Bamboebos, Bramentunnelroute, meer veldbloemen, wilde kruiden en vlinderstruiken. Het Klimmen en Klauteren te stimuleren door aanleg van o.m. klauterkeien en liggende klimbomen. Het plan dat we hiervoor hebben opgesteld bespreken we nu met de gemeente, onze vaste partner in dit gebied.

De ambities voor het inrichten van het Klauterwoud reiken ver en dat houdt in dat wij volop bezig zijn met het werven van fondsen om dit doel te realiseren. Het Klauterwoud wordt niet in een keer ingericht, maar zal in onze ogen mee moeten groeien met het gebruik van het gebied.

Voorop staat de intentie dat alle kinderen, met en zonder beperkingen, er samen kunnen spelen. Door dit samenspel schuiven de beperkingen naar de achtergrond. Daar gaat het om, dat kinderen op een gezonde manier hun mogelijkheden kunnen uitbreiden, kunnen groeien in hun talenten. Als zij daar plezier aan beleven hebben ouders en grootouders dat ook. Daarin is de waarde van het Klauterwoud gelegen.