Menu

Bouwbericht BAAK

Ruimte maken voor verbreding A20 bij Vlaardingen

Om ruimte te maken voor rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de Blankenburgverbinding is het noodzakelijk dat er in februari en maart langs de A20 en de Broekpolderweg bij Vlaardingen bomen worden verwijderd. Daarna vindt archeologisch onderzoek plaats om eventuele archeologische vondsten veilig te stellen. Alle verwijderde bomen worden gecompenseerd met nieuw aan te planten bomen.

Data en locaties werkzaamheden
Vanaf maandag 24 februari a.s. worden voor het verleggen van rioleringen van de gemeente Vlaardingen bomen in de middenberm van de Broekpolderweg verwijderd. Bij de hockeyvelden aan de Kooikersweg worden bosschages verwijderd. Ook worden bomen langs de A20 ter hoogte van de scoutingverenigingen verwijderd en langs de Broekpolderweg bij oprit 8 richting Hoek van Holland. Vanaf medio maart wordt voor de verbreding van de A20 en het aanpassen van de op- en afritten naar de nieuwe situatie, een rij bomen langs afrit 8 Vlaardingen-West richting Rotterdam verwijderd.

Verkeersmaatregelen
Op maandag 24 en dinsdag 25 februari werken we langs de Broekpolderweg. Dit doen we buiten de spits, tussen 09:00 en 15:00. Tijdens de werkzaamheden is één rijbaan voor het verkeer beschikbaar. Verkeersregelaars laten het verkeer om-en-om het werkvak passeren.