Menu

Onderzoek DCMR

De milieudienst Rijnmond doet onderzoek naar asbestverdacht materiaal op de terp bij het Educatief Archeologisch Erf.

De Federatie Broekpolder is over het onderzoek van DCMR geïnformeerd. We houden het onderzoek nauwlettend in de gaten. Zodra er nieuwe informatie over het onderzoek bekend wordt, laten we als bestuur van de Federatie Broekpolder dit weten via onze website.

Lees het volledige bericht over het onderzoek van DCMR.

Update 17 april: onderzoek afgerond
Op de terp is een maaiveldinspectie gedaan door het adviesbureau. Ook is een groot aantal sleuven gegraven waaruit grondmonsters zijn genomen. Deze grondmonsters zijn in een laboratorium geanalyseerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat geen sprake is van een bodemverontreiniging met asbest.