Menu

Sanering, bosomvorming en herinrichting

Naar aanleiding van de commotie over een artikel in Groot Vlaardingen aangaande de sanering en herinrichting van de Broekpolder het volgende:

Er dienden haast tegelijkertijd twee zaken aan: de Provincie heeft enkele jaren geleden de opdracht gegeven om de gebieden in de Broekpolder, die ernstig zijn vervuild, te saneren. En Staatsbosbeheer wil haar bosgebied graag revitaliseren Er is veel achterstallig onderhoud, in grote delen een monocultuur en de essentakziekte waart rond. Bij het uitvoeren van deze plannen is sanering een plicht. Beiden kunnen niet los van elkaar worden uitgevoerd.

Vooral de gebieden aan de oost- en noordkant van de polder komen in aanmerking voor die urgentie. Er is geen humane risico aangetoond, maar vooral de voedselkringloop van worm via vogels naar kleine zoogdieren is een reden om onderzoek te doen en een sanering uit te voeren.  Sinds die tijd overleggen verschillende partijen: de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland, de Federatie Broekpolder en DCMR, met elkaar over de manier en de intensiteit daarvan.

Globaal zijn er drie opties: nu niets doen, en pas op het moment dat er in het vervuilde gebied structureel aanpassingen worden gerealiseerd, zal de grond gesaneerd moeten worden. Een tweede maximale optie is: het te saneren gedeelte van de polder, met uitzondering van de Ruigte (die is al eerder gesaneerd) in één keer te saneren. Dat zal dan binnen een aantal jaren moeten gebeuren en zal zeer ingrijpend zijn. Een derde optie is een wat genuanceerde sanering, waarbij kleine stukken van de polder worden gesaneerd en van een nieuwe bomenstructuur worden voorzien.

Op dit moment is er nog geen uitspraak gedaan op welke manier en in welke mate er een sanering kan worden uitgevoerd. Wel heeft parallel aan dit overleg bureau Stroming (zij hebben ook de Ruigte ontwikkeld) de opdracht gekregen een ontwerp te maken voor herinrichting, na welke vorm van saneren er ook zal worden overgegaan. De eerste schetsen zien er veelbelovend uit.

Wij als Federatie Broekpolder, stellen ons op het standpunt, dat sanering van onze polder nooit ten koste mag gaan van de natuurlijke en recreatieve waarde gedurende deze sanering. Ook de andere gesprekspartners zoeken naar een oplossing, die voor alle partijen acceptabel is. De federatie Broekpolder gaat voor een groene en mooie polder, extreme vormen van sanering zullen wij samen met de burgers van Vlaardingen met kracht bestrijden.