Menu

Educatief Erf trekt veel bezoek in 2018

In 2018 hebben, mede door het succes van de Slag bij Vlaardingen, bijna 15.000 bezoekers een bezoek gebracht aan het Educatief Archeologisch Erf. 13,5 duizend bezoekers maakten gebruik van de gratis openingstijden op zondagmiddagen tussen 12.00 en 15.00 uur en tijdens specifieke evenementen. 1500 bezoekers (meest schoolklassen) kwamen op afspraak en maakten gebruik van de mogelijkheden voor een op maat gemaakt programma, zoals het deelnemen aan clinics, pijl en boogschieten, potten kleien, vuur maken etc. We hebben gezien dat de bezoekers uit een grote regio rond Rotterdam, het Westland en Den Haag komen. Combinatiebezoek met de rest van de mogelijkheden in de Broekpolder komt daarbij het meest voor.


De nieuwste aanwinst van het Educatief Archeologisch Erf, het Rottahuis, wordt momenteel afgebouwd en is inmiddels ook bewoond. In de nok zit met grote regelmaat een kerkuil, die we de koosnaam Rottie hebben gegeven. Vorige week zat Rottie met grote geelbruine ogen langdurig naar ons te kijken zonder weg te vliegen. Het is een prachtige vogel en hij hoort er al echt bij. Toch gunnen we hem of haar de nodige rust. Het is niet de bedoeling Rottie door een te grote belangstelling weg te jagen. Voor de goede orde en misschien ter geruststelling: Rottie rust overdag en de locatie is omheind en voorzien van bewakingscamera's die 24 uur per dag werken.


De vrijwilligers zijn momenteel op diverse plekken in de Broekpolder, waar noodkap vanwege de essenziekte moet plaatsvinden, bezig hout in te zamelen voor het Rottahuis en voor de bouw van een derde reconstructie, de Spijkenisseboerderij. Aan de bouw van de Spijkenisseboerderij zal worden begonnen zodra het Rottahuis af is. Om de beide gebouwen goed te beschermen tegen vandalisme, wordt er nu door de vrijwilligers een nieuw gaashek aangebracht, dat zal blijven staan totdat de sanering kan worden afgerond, het hele terrein kan worden opgehoogd en volledig ingericht. We hopen dat dat binnen 2 jaar het geval zal zijn. De onderzoeken naar de grondwaterstromen, die momenteel plaats vinden, zullen daarin duidelijkheid moeten brengen.

Inmiddels is het binnenhek rond het prehistorische Vlaardingencultuurhuis afgebroken, zodat de boerderij nu mooi vrij op het terrein staat. Dit werk was net op tijd afgerond voordat verschillende bezoekers aan het jaarlijkse Nederlandse archeologencongres, dat dit jaar in Vlaardingen plaats vond, een bezoek brachten aan ons Educatief Archeologisch Erf.

Het buitenterrein rond het Rottahuis wordt in het vroege voorjaar ingericht met passende bomen en struiken, waaronder een kleine boomgaard met oude fruitrassen. Ook in het Rottahuis zal nog het nodige werk worden verricht, zodat de boerderij passend wordt ingericht met een zoldertje, een vuurplaats, een oven en een stal. Medio april willen we het Rottahuis officieel in gebruik nemen. Daarna zal het huis ook vaker te bezichtigen zijn voor groepen en geïnteresseerden.

Momenteel werken we ook aan het verder vormgeven van het educatieve programma op de twee locaties van het Educatief Archeologisch Erf. Dit jaar zijn de bezoeken door groepen die op afspraak komen, met 50% toegenomen ten opzichte van het vorige jaar. We ontvangen veel klassen uit de hele regio van BSO en basisscholen tot en met voortgezet onderwijs en studenten. Ook komen er belangstellenden voor een informatieve en feestelijke bijeenkomst of vinden er kinderfeestjes plaats.
In het nieuwe jaar willen we een uitgebreider programma kunnen bieden en groepen nog beter begeleiden.