Menu

Dunning bossen langs Klokbekerpad

Langs het Klokbekerpad zijn ongeveer 10 esdoorns geblest (voorzien van een rood teken). Deze maken deel uit van een esdoornvak, dat conform de bosvisie gedund moet worden. De benodigde dunning is uitgesteld vanwege planvorming rond de sanering van het gebied. Zolang er geen zekerheid is m.b.t. het wel of niet saneren van dit gebiedsdeel, gaat Staatsbosbeheer (SBB) niet investeren in deze werkzaamheden.

Maar… de brandweer heeft behoefte aan een oefenlocatie voor het opdoen van ervaring met het vellen van bomen. SBB heeft een afspraak gemaakt met de brandweer om op een goed bereikbare locatie ‘om niet' een bescheiden dunning uit te laten voeren.

De rij met gebleste bomen moet niet alleen wijken voor de vitaliteit van de achterliggende esdoorns, maar vooral omdat ze de laanbomen langs het Klokbekerpad beconcurreren en we conform de bosvisie het beeld van de laanbomen willen versterken.
Volgens planning worden deze bomen op 6 december door de brandweer gekapt. Er zijn goede afspraken gemaakt m.b.t. veiligheid van de recreant en Manon Willemstein van Free is gevraagd de koeien op afstand te houden tijdens de werkzaamheden.