Menu

Werken aan een toekomstbestendige Broekpolder

Hoewel in deze schitterende zomer de groei in de polder is stilgevallen, zijn de ontwikkelingen in de polder gewoon doorgegaan. In de afgelopen tijd is er veel overleg geweest over de kap in het SBB-deel (Staatsbosbeheer)van de polder, er zijn nieuwe initiatieven om de bosomvorming in dat gebied te verwezenlijken besproken, de sanering van de polder gaat in de maand oktober zijn definitieve vorm krijgen, plannen voor het veranderen van de waterhuishouding in de polder zijn in de maak en het overleg met het hondenplatform krijgt gestalte.

In samenspraak van SBB, gemeente en de federatie, is er een realistisch voorstel op tafel gekomen. Een kleine 400 bomen worden gekapt en 50 stuks gesnoeid. 400 lijkt een hoog getal, maar de kap is verdeeld over het gehele noordelijk en westelijk deel van de polder en er gaan geen gehele percelen plat. Een deel is al gekapt door de survivalgroep en een deel door de mensen van het EAE.

Bij het Bruinebeerpad wordt begonnen met de bosomvorming. Daar kan in een deel van het bos gedund gaan worden, zodat de eiken en esdoorns meer ruimte krijgen om tot mooie stevige bomen uit te groeien.

Al langere tijd zijn er zorgen over de afwatering in het oostelijke gebied van de polder. Deze droge zomer was het gebied goed te belopen. Maar zodra het gaat regenen, is een groot deel van het hondenlosloopgebied onbegaanbaar. De oplossing daarvoor zou wel eens kunnen komen uit de uitspraak van de rechter, dat de golfclub mag worden afgekoppeld van het filterstation. De capaciteit van de pomp daar is dan waarschijnlijk groot genoeg om het losloopgebied droog te houden. Er zijn nu verregaande besprekingen tussen de golfclub en Staatsbosbeheer om het water van het golfterrein via de polder te laten verlopen.

Over de ontwikkelingen met het hondenplatform leest u hier alles.