Menu

Uw gegevens in de Federatieadministratie

Sinds 25 mei is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht, de Europese wetgeving voor de privacy van de burger. De Federatie Broekpolder gebruikt uw gegevens voor verzending van deze Nieuwsbrief en houdt een contactgegevensbestand bij ten behoeve van het onderhouden van het netwerk en het beleggen van vergaderingen en anderssoortige bijeenkomsten. n de meeste gevallen gaat het om e-mailadressen, soms gebruiken wij ook uw huisadres en/of telefoonnummer(s). Wij delen deze informatie niet met anderen dan na uw toestemming.Mocht u evenwel in algemene zin bezwaar hebben tegen het bewaren van uw naam en contactgegevens dan respecteren wij dat vanzelfsprekend. U kunt zich dan afmelden voor ontvangst van de Nieuwsbrief, andere kennisgevingen of vermelding in onze relatiedatabase. Wat de Nieuwsbrief betreft kunt zich overigens via de website (pagina Nieuwsbrief/afmelden) zelf afmelden. Afmeldingen kunnen gestuurd worden aan secretaris@federatiebroekpolder.nl .

De Verklaring vindt u hier