Menu

Het dak gaat erop

Het Rottahuis is bijna winterklaar. Het riet ligt op het dak en zeer binnenkort gaat ook de nokafdekking (in de vorm van riet en plaggen) er op. Hierna volgt de inrichting van het huis. Hoewel de opgravingsresultaten hier geen aanwijzingen voor bevatten, immers bovengronds, hebben we besloten een zoldering aan te brengen. De ruimte in de kap is namelijk dermate groot dat een functioneel gebruik hiervan met een planken vloer voor de hand ligt. Daarnaast worden, wel gebaseerd op de opgraving, een houten wand tussen het stal- en woongedeelte geplaatst, een inpandig oventje gebouwd en een haardplaats gemaakt, met een vonkenvanger. Ook zal het huis ingericht worden met meubels en gebruiksvoorwerpen, gebaseerd op contemporaine vondsten. De feestelijke opening zullen we in het voorjaar laten plaatsvinden.

In de komende wintermaanden wordt ook begonnen met de erfinrichting met een moestuin en andere beplanting.