Menu

Veiligheidskap bos Broekpolder

Staatsbosbeheer voerde begin juni een boomveiligheidscontrole uit in de Broekpolder. In het bos in het noordwestelijke deel van de Broekpolder zijn langs wegen en paden bomen gemarkeerd die mogelijk een risico vormen. Het gaat hier voornamelijk om essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte en populieren. De gemarkeerde bomen worden vanaf half augustus weggehaald of gesnoeid.

Essentaksterfte en populieren

In de Broekpolder is 80% van de essen zwaar aangetast door de boomziekte essentaksterfte, met een hoge prioriteit deze weg te halen. Zieke essen kunnen op onvoorspelbare momenten takken verliezen of spontaan omvallen. Vooralsnog worden alleen de bomen langs wegen en paden weggehaald die mogelijk een risico vormen.

Uitvoering werkzaamheden

Naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole zijn ongeveer 455 bomen gemarkeerd om te snoeien of weg te halen, voor de veiligheid van de bezoekers van het gebied. Een witte stip betekent dat de boom wordt gesnoeid, een oranje stip betekent dat deze wordt weggehaald. Uiteindelijk worden ongeveer 400 bomen gekapt, 55 bomen worden gesnoeid.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale partijen. De gekapte bomen worden waar mogelijk uit het bos gehaald, op lastig bereikbare plekken laten we deze liggen. De werkzaamheden duren naar verwachting enkele weken. Mogelijk worden er tijdelijk delen van de ATB route en wandel- en fietspaden afgesloten, eventuele omleidingen worden ter plaatste aangegeven.

Boomveiligheidscontrole gemeente

Eerder voerde de gemeente Vlaardingen onder andere in de Broekpolder ook een boomveiligheidscontrole uit. De door de gemeente gemarkeerde bomen worden de komende periode weggehaald.