Menu

Vruchtbaar overleg met hondenbezitters

Op 4 juni is er een intensief overleg geweest met een grote groep hondenbezitters, die in de polder hun hond uitlaten. Na een kritische start werd het overleg steeds constructiever. We zijn dan ook heel blij, dat deze bijeenkomst tot concrete actie en afspraken heeft geleid.

Al lange tijd is er bij de hondenbezitters veel ongenoegen over de faciliteiten in de Broekpolder. Twee jaar geleden is er een serie bijeenkomsten geweest om samen met Gemeente en Federatie naar oplossingen te zoeken. Overleg in de Polderpoort is toen gevolgd door inspectie ter plaatse. Er zijn toen plannen gemaakt, maar daar is helaas om allerlei redenen weinig van gerealiseerd.

De klachten bleven en dat was voor de Federatie aanleiding om het initiatief te nemen, de hondenbezitters opnieuw bijeen te roepen. Tegelijkertijd heeft de SP ons uitgenodigd om samen met een groepje verontruste hondenbezitters te overleggen. Daardoor is de urgentie om wat te gaan ondernemen, alleen nog maar duidelijker geworden.

4 juni was er een overleg gepland in de Polderpoort. Er waren zo’n 50 geïnteresseerden naar de bijeenkomst gekomen. Na een welkomstwoordje door de voorzitter van de Federatie, Harm Borgers, heeft Paul van Vugt een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de Broekpolder door de jaren heen. Daarin werd ook de situatie in het hondenlosloopgebied besproken en de mogelijkheden, die er in het gebied zijn. De onzekerheden, die de sanering in het gebied teweeg brengt, zijn aan de orde gekomen, maar ook dat die juist weer mogelijkheden biedt om te onderzoeken of een ander gebied voor de honden benut kan worden.

Tenslotte heeft de Federatie het plan voorgelegd om een ‘hondenplatform’ in het leven te roepen. Een groep actieve en geïnteresseerde hondenbezitters, die namens de gehele groep samen willen gaan nadenken over de problemen en de mogelijkheden, die er in de polder zijn. Zij gaan dan in samenwerking met de Federatie proberen de omstandigheden in de polder voor de honden te verbeteren. Er is actief gehandeld; er hebben zich spontaan tien mensen aangemeld om deel te nemen in dat platform. Op 21 juni komen de leden samen en wordt de organisatievorm besproken en worden verdere afspraken gemaakt.

Wij als Federatie zullen hen graag steunen met onze kennis en we verwachten tot een vruchtbare samenwerking te komen.

Paul van Vugt (bestuurslid Federatie Broekpolder)

De foto is gemaakt door Greetje de Jong