Menu

Samenwerking houdt polderpaden open

Al langere tijd is bekend, dat een groot deel van het bosbestand in de Broekpolder in slechte staat is. Na de stevige januaristormen van dit jaar heeft eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) inspectie uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat er heel veel zo slecht was, dat tot rigoureuze kap moet worden overgegaan of dat grote delen van het bos zouden moeten worden afgesloten.

De criteria om dat te gaan doen lagen vooral op het vlak van veiligheid. Alleen intensieve controle en daaraan gekoppelde actie zou die kap kunnen voorkomen. In overleg met SBB heeft de Federatie Broekpolder (FBP) gezocht naar een vorm om tot een bevredigende oplossing te komen. Er werd overeen gekomen, dat zowel SBB als de gebruikers van de polder de conditie van het bos gaan monitoren en zo gepaste maatregelen kunnen nemen.

De FBP heeft toen het initiatief genomen om gebruikersgroepen te mobiliseren. Dat heeft er toe geleid dat een actieve groep mountainbikers, ruiters van Flardinga, Stichting Survival en de schouwers van de FBP, het bomenbestand blijvend gaan inspecteren en bomen of takken, die dreigen te bezwijken verwijderen of professionals inschakelen om dat te doen. Op deze manier is er een bevredigende oplossing gevonden tussen SBB en de Federatie en is voorkomen dat er in een structureel deel van de polder niet meer gerecreƫerd kan worden of, nog erger, dat het bos grotendeels verloren zou zijn gegaan.