Menu

Proefsanering bijna klaar

Het is een imposante bult geworden, de proefsaneringslocatie die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is aangelegd. Het door de milieudienst DCMR begeleide project, de door aannemer Boskalis uitgevoerde en door ingenieursbureau Sweco te analyseren meetgegevens, zijn de opmaat voor de sanering van een groot deel van de Broekpolder, die door de provincie als spoedlocatie is aangeduid. Samen met alle betrokken partijen werkt het federatiebestuur er hard aan deze noodzakelijke sanering voor de gebruiker zo weinig mogelijk storend te laten verlopen. Tegelijk biedt de sanering ook kansen. De schone toplaag maakt een veel rijkere flora en fauna mogelijk, waarbij we ernaar streven, de landschappelijke inrichting zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij De Ruigte, het EAE en de broekpolderbossen. In de nazomer komen de eerste meetgegevens beschikbaar die duidelijk moeten maken of de grondbelasting nadelige effecten heeft op de horizontale verplaatsing van vervuilde grondwaterstromen. Wij houden u op de hoogte.