Menu

FBP in overleg met hondenbezitters

Op 4 juni vindt in de Polderpoort, op initiatief van de Federatie Broekpolder, een bijeenkomst plaats waarbij alle belanghebbende hondeneigenaren worden/zijn uitgenodigd. De Gemeente Vlaardingen wordt gevraagd over de voortgang van de toezeggingen die vorig jaar zijn gedaan te rapporteren. Ook wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de geregeld terugkerende drassigheid in de spuitvakken 5 en 7 toegelicht. Een ingewikkelde kwestie, die verband houdt met de overbelasting van de waterzuivering en de mogelijkheden deze te verlichten, waardoor er kansen ontstaan de bewuste spuitvakken droog te houden.

Met een aantal ‘actieve’ hondeneigenaren heeft de Federatie Broekpolder toegezegd de oprichting en het functioneren van een platform voor de hondeneigenaren te gaan faciliteren. Deze belangrijke en grote groep van broekpoldergebruikers is niet verenigd en hierdoor worden hun belangen niet altijd goed gehoord. Om dit te doorbreken wordt nu dit platform, dat voor alle hondeneigenaren open staat en een eigen (ook van de federatie afwijkend) stellingname kan betrekken. Ook heeft de federatie de wens geuit, uit deze groep een vertegenwoordiger in het eigen bestuur op te nemen, zodat ook dit belang nadrukkelijk een plaats krijgt.

 

Foto: Konny Broek