Menu

Saneringspilot van start

Momenteel rijden er (doordeweeks) vrachtwagens af en aan in de Broekpolder. De schone grond die ze aanleveren is bestemd voor de proefsanering in spuitvak 5a/b. Voor, tijdens en na de werkzaamheden wordt door middel van peilbuismonsters gekeken of de ondergrondse zijwaartse waterverplaatsing door de extra gronddruk toeneemt en of er sprake is van verspreiding van de giftige componenten in het water. In goed overleg met de Federatie Broekpolder is de locatie gekozen, dezelfde als waar volgens het ontwerp-EAE een tweetal middeleeuwse huizen gereconstrueerd zal worden. Om de overlast te beperken rijden de wagens over roosters om kluiten op de weg te beperken. Om de snelheid te temperen zijn verkeersdrempels geplaatst die na 11 mei weer verwijderd worden.

De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever, Sweco is het begeleidend milieu-adviesbureau en Boskalis is de aannemer van de grondwerkzaamheden. Zie ook het filmpje van Ronald van der Bie op de facebookpagina van het EAE!