Menu

Middeleeuwse huizen in de Broekpolder

Vanaf begin mei wordt er gebouwd aan de beide middeleeuwse huizen op de plek waar nu de saneringspilot gestalte krijgt. Onder leiding van bouwmeester Leo Wolterbeek en samen met staf en studenten van de vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden wordt begonnen met het zogenaamde Rottahuis. Dit betreft een zo getrouw mogelijke reconstructie van een huis van rond 1000, dat in de bouwput van de Rotterdamse Markthal door het bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is opgegraven. Ook wordt een begin gemaakt met een boerderij, gebaseerd op een in Spijkenisse door het BOOR onderzochte constructie uit vrijwel dezelfde periode. Beide gebouwen maken onderdeel uit van het definitief ontwerp van het EAE en dienen tegelijk als cultuurgetrouwe entourage van de re-enactment van de Slag bij Vlaardingen, die in het weekeinde van 9 juni op het naastgelegen terrein zal plaatsvinden.