Menu

Diverse activiteiten op en rondom het EAE

Onder leiding van Sytse van der Hoek is aan het begin van het Klokbekerpad, net voorbij de slagboom, door de EAE-vrijwilligers een aantal fietsenrekken geplaatst. Aannemer Verkade was zo vriendelijk een graafmachientje ter beschikking te stellen, waarmee de houten palen er uiteindelijk gemakkelijk in gingen.  Nog geen vijf minuten na oplevering werden de eerste fietsen al geplaatst. De voorziening is zowel voor het EAE, De Ruigte als het Klauterwoud een uitkomst voor de fietsende bezoeker.

Op het EAE zijn de akkertjes weer ingezaaid, ditmaal met emmer en eenkoorn, graansoorten die in de prehistorie in deze regio verbouwd werden. In het Vlaardingencultuurhuis zijn de bankjes aangepast zodat deze nu geheel volgens de opgravingsgegevens zijn vormgegeven. Van de experimenteel archeologen van de Universiteit Leiden hebben we een met vuurstenen gereedschappen gereconstrueerde boomstamkano gekregen, gebaseerd op een mesolithisch exemplaar dat bij Hardinxveld (De Bruin) is opgegraven. Ook kregen we een neolithische huidboot, die in de nok van het huis is gehesen. Op zaterdag 7 april tenslotte ontvingen we de deelnemers aan de algemene ledenvergadering van de AWN, de  landelijk vereniging van vrijwilligers in de archeologie. Helinium is de regionale afdeling van deze organisatie en nauw betrokken bij het EAE. Het enthousiasme binnen de groep was groot!