Menu

Definitief ontwerp EAE klaar

Het definitief ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf is tijdens een publiekssessie in Museum Vlaardingen door het ontwerpteam van Bureau Stroming en RAAP gepresenteerd. Het is een prachtig plan geworden, dat volledig aan de verwachtingen van de Federatie Broekpolder voldoet en mede tot stand is gekomen in nauw overleg met de Gemeente Vlaardingen en andere betrokken partijen.

Het plan biedt schoolklassen en belangstellenden een tijdreis door de regionale archeologische geschiedenis. Iedere tijdsperiode krijgt zijn eigen landschap en huisreconstructie naar opgegraven voorbeeld. Een centrale kreek biedt gelegenheid de tijdvakken per (prehistorische of romeinse) boomstamkano te bezoeken. Voor nadere uitleg: bezoek het EAE op zondagen tussen 12-15 uur of op afspraak.