Menu

Coöperatieve Vereniging Broekpolder opgericht

Op donderdag 22 maart is de Coöperatieve Vereniging Broekpolder officieel opgericht. De Coöperatieve Vereniging Broekpolder (CV BP) is een samenwerkingsverband van de Federatie Broekpolder als burgerinitiatief, de deelnemende verenigingen en bedrijven in de Broekpolder, bedrijven en instellingen in de Vlaardingse regio en gemeente Vlaardingen.

 

De CV BP is er op gericht om samen de Broekpolder nog mooier en bruikbaarder te maken. Met de verenigingen wordt gekeken hoe je samen beter met je mogelijkheden  en facilitaire voorzieningen om kunt gaan. Bijvoorbeeld door spullen te delen, gezamenlijk vrijwilligersbeleid, maar ook zaken als veiligheid en infrastructuur. Met de bedrijven wordt gekeken hoe je samen mooie activiteiten kunt vormgeven voor de bedrijven, hun personeel of relaties. De oprichting van de CV BP is een belangrijke stap in het bestuurlijk experiment om de zeggenschap van de gemeente te delen met de inwoners van Vlaardingen en hun organisaties. Naast de gemeente Vlaardingen is Staatsbosbeheer eigenaar en beheerder van een deel van de Broekpolder. Staatsbosbeheer heeft een intentieverklaring ondertekend voor een toekomstige samenwerking met de nieuw opgerichte CV BP.  Harm Borgers, voorzitter van de Federatie Broekpolder, wordt ook de voorzitter van de CV BP. Namens de gemeente Vlaardingen is wethouder Ruud van Harten bestuurslid van de vereniging.