Menu

Saneren van de Broekpolder gaat van start

Eind februari wordt het onrustig in een deel van de polder. Een aantal spuitvakken moet volgens het Raamsaneringsplan tussen nu en 20 jaar gesaneerd worden en het eerste vak is nu aan de beurt. In overleg met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Vlaardingen is gekozen voor het deel waar de uitbreiding van het Educatief Archeologisch Erf gerealiseerd wordt. De ophoging, die als afdeklaag van het vervuilde havenslib dient, kan dan meteen volgens het erf-ontwerp worden vormgegeven. Twee vliegen in een klap. Het zal echter wel voor de nodige onrust in de polder zorgen, met grondwagens die heen en weer rijden. Het project start met een pilot, om te onderzoeken of de gronddruk mogelijk nadelige gevolgen heeft voor ongewenst horizontale grondwaterplaatsing, waarmee ook giftige stoffen verspreid zouden kunnen raken. Een terrein van ca. 1 hectare wordt in overleg met de Federatie Broekpolder naast het bestaande bosje opgeworpen. Niet voor niets hier, want hier zijn de twee te bouwen middeleeuwse gebouwen gepland, die tijdens de re-enactment van de Slag bij Vlaardingen (1018-2018) klaar of in aanbouw moeten zijn. Wederom twee vliegen in een klap.

Begin mei zal de proefsanering, die door Boskalis wordt uitgevoerd, klaar zijn.

Niet alleen de aanvoer van deze grond zorgt voor drukte in de polder. Ook de werkzaamheden van Staatsbosbeheer brengt extra verkeersbewegingen met zich mee. Daarover leest u hier  meer.