Menu

Ook met de rolstoel naar het Klauterwoud

Op korte termijn start de gemeente Vlaardingen met de aanleg en verbetering van de paden in het Klauterwoud in de Broekpolder. Dit natuurlijke speelgebied wordt daardoor beter toegankelijk voor kinderen (en volwassenen) die minder goed ter been zijn of in een rolstoel zitten. Hierdoor kunnen alle kinderen, met of zonder beperking, samen spelen.

De Stichting Klauterwoud heeft samen met Landschapsarchitecten Van de Lindeloof een  ontwikkelvisie Klauterwoud 2.0 gemaakt. Er is behoefte aan meer en betere paden, andere speelaanleidingen en optimalisering van bestaande mogelijkheden. In de eerste fase worden paden met elkaar verbonden, nieuwe paden aangelegd, bij het amfitheater en de tokkelbaan, en de toegangsweg verbeterd. Het amfitheater krijgt een tribune die bestaat uit zwerfkeien. Verder wordt het niveau van onderhoud verhoogd.

In een volgende fase komen voorzieningen aan de beurt die voor alle kinderen het verblijf in het Klauterwoud aangenamer maken. Er zijn al flink wat plannen gemaakt die, na beoordeling door de gemeente, kunnen worden waargemaakt. Voor de uitvoering van deze fase van het plan Klauterwoud 2.0 is de gemeente cofinancier, wat noodzakelijk is om ook andere bronnen aan te boren.