Menu

Bericht van de boswachter: Helpende handen

Sinds eind september is Staatsbosbeheer in samenwerking met Stroomopwaarts gestart met het project 'Groei in Groen'. Met dit project wordt een aantal werkzoekenden vanuit Stroomopwaarts ingezet voor onderhoudszaamheden in de Broekpolder. Doel hiervan is om meer werkervaring op te kunnen doen in het groen en om in contact te komen met potentiele werkgevers zoals aannemers.
Wie regelmatig in de Broekpolder komt heeft deze groep mensen dus weleens aan het werk gezien. Eén van onze boswachters beheer, Nick van der Helm, spreekt de werkzaamheden met hen door. "De mensen van Stroomopwaarts hebben vaak een hoop bagage en ik hoop dat ik hen kan sturen dit een plaats te geven door het werk in de natuur. Het ritme, de ruimte en de rust, maar ook het zichtbare resultaat, werken naar mijn bevinding therapeutisch", aldus Nick. "Het is mooi om mensen een kans te geven zich te ontwikkelen en dat zij deze met beide handen aanpakken.''

De groep van Stroomopwaarts is de afgelopen weken bezig geweest met onderhoud aan verschillende paden en het weghalen van opkomende begroeiing op het talud (schuine hellingen langs sloten en greppels) langs het Bronstijdpad. Door deze begroeiing van nu nog kleine bomen en struiken weg te halen, is er weer een doorkijk vanuit het bos naar de open ruigte. Momenteel is Stroomopwaarts vooral bezig met het uitsteken van de reuzenberenklauw. De reuzenberenklauw is een plant die hier van oorsprong helemaal niet thuishoort, in tegenstelling tot de inheemse berenklauw. Ook al is de reuzenberenklauw een indrukwekkende en mooie plant (hij kan tot wel 4 meter hoog worden!), hij verspreidt zich snel en het sap uit de stengel kan voor nare brandwonden zorgen. Daarom wordt de reuzenberenklauw met wortel en al uit de grond gehaald, om zo verdere verspreiding te beperken. Een pittige klus, maar belangrijk dat het gebeurt!

Staatsbosbeheer wil naast het beheren van natuur- en recreatiegebieden ook haar bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante thema's zoals gezondheid, welzijn, zorg en re-integratie. De samenwerking met Stroomopwaarts is hier een mooi voorbeeld van.