Definitief ontwerp EAE krijgt vorm

Er moet nog veel water door de Vlaardinger Vaart vóór we volgend jaar de Slag bij Vlaardingen op een gepaste manier in de Broekpolder kunnen vieren. Het hoogtepunt is het bouwen van een historisch kampement en het naspelen van de veldslag door 500 ervaren deelnemers en. Het geheel is gratis toegankelijk.                                        

Voor die tijd moeten twee gebouwen uit die periode klaar zijn: het Rottahuis en de Spijkenisseboerderij. Beide komen op een nu nog leeg gebied, dat eerst gesaneerd moet worden. De Provincie heeft DCMR opdracht gegeven om een pilot voor te bereiden. Volgens schema kunnen we in het tweede kwartaal van 2018 starten met de bouw. De sponsorwerving voor de bouw loopt inmiddels en de Gemeente heeft de eerste € 70.000 toegekend.

Het nu al bestaande Vlaardingencultuurhuis en de twee ‘nieuwe’ gebouwen maken onderdeel uit van het Educatief Archeologisch Erf, dat de komende jaren wordt gerealiseerd. Hierop komen gebouwen uit vijf verschillende tijdperken, met daarbij behorende landschapjes. Het voorlopige ontwerp vindt u hier. Momenteel leggen de ontwerpers de laatste hand aan het definitief ontwerp. Er zijn diverse sessies belegd, die mooie resultaten hebben opgeleverd. Er komt o.a. een terugvaarroute voor de middeleeuwse kano, een mottetorentje (een motte is een kunstmatige heuvel in een vlak landschap) en een kerkje met boerderij. Dit plan hopen we eind van dit jaar te kunnen presenteren.

De kano, die nu op het Erf wordt gebouwd, krijgt steeds meer vorm. Medewerkers van de Universiteit Leiden hakken een paar dagen per week met hun (nagemaakte) historische gereedschappen. En op zondag werken de vrijwilligers van het Erf verder. Naar verwachting wordt de kano in december te water gelaten. Daar maken we natuurlijk een feestje van! Een nog te selecteren schoolklas wordt uitgenodigd om te assisteren en het Jeugdjournaal heeft toegezegd om hiervan opnamen te maken. Maar dan leven we waarschijnlijk al in 2018.