Saneren Spuitvak 5a/b stapje dichterbij

Het Raamsaneringsplan Broekpolder is maatgevend voor het omgaan met de vervuilde ondergrond van de Broekpolder. Sommige spuitvakken zijn dermate vuil dat die gesaneerd moeten worden. De meest kansrijke saneringswijze is die door ophoging met 'schone grond'. Om te bepalen of het opbrengen van grond effecten heeft op de onderliggende grondwaterstromen wordt begin 2018 een saneringspilot uitgevoerd in spuitvak 5a/b. Van te voren, en uiteraard daarna, wordt gemeten of giftige stoffen meer dan voorheen zijwaarts uitspoelen. De pilot vindt plaats in opdracht van de Provincie Zuid-Holland onder regie van milieudienst DCMR, terwijl de Gemeente Vlaardingen als grondeigenaar en het Hoogheemraadschap van Delfland als verantwoordelijk voor de waterkwaliteit nauw betrokken zijn.


In de komende jaren zal op spuitvak 5a/b de uitbreiding van het Educatief Archeologisch Erf plaatsvinden, waarvan een groot deel voor iedereen buiten openingsuren vrij toegankelijk blijft. Momenteel wordt door landschapsarchitectenbureau Stroming hiertoe gewerkt aan het Definitief Ontwerp. De locatie van de pilotsanering is in overleg met de Federatie Broekpolder bepaald en valt samen met de plaats waar twee middeleeuwse gebouwreconstructies verrijzen in het kader van de activiteiten rondom de herdenking van de Slag bij Vlaardingen in 2018.