Stichting Broekpoldervrienden

Een aantal enthousiaste broekpoldergebruikers heeft een stichting  opgericht met als doel om al diegenen die de Broekpolder een warm hart toedragen in de gelegenheid te stellen ook in financiële zin een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van alle activiteiten in dit prachtige natuurgebied.

Voor een bedrag van jaarlijks € 15,- (of meer) kan men donateur worden van de Stichting Broekpoldervrienden.

Met steun van de Broekpoldervrienden kan de inzet van de vele vrijwilligers worden ondersteund en kunnen projecten worden gefinancierd die het gebied en de gebruikers daarvan ten goede komen.              

Het bestuur van de Stichting Broekpoldervrienden is ervan overtuigd dat veel gebruikers van de Broekpolder graag een financiële bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van dit unieke natuur- en recreatiegebied.

Het bestuur van de Stichting Broekpoldervrienden bestaat uit:

- Roel van Neerbos, voorzitter

- IJsbrand van der Velden, penningmeester

- Joop van Papeveld, secretaris

- Yvonne Batenburg en Arno Bauman, lid.

 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar broekpoldervrienden@gmail.com