Winnend schetsontwerp Educatief Archeologisch Erf

Het ontwerpteam Stroming/RAAP is gekozen om het definitief ontwerp van Educatief Archeologisch Erf (EAE) in de Broekpolder op te stellen. Van de drie schetsontwerpen koos de jury voor dit team vanwege het meest aansprekende en haalbare plan. Het nu in aanbouw zijnde Vlaardingencultuurhuis is een onderdeel van het plan.

Het plan 'Tijdreis' is een ambitieus en uitgebreid onderbouwd plan waarbij de nadruk ligt op de mooie natuurlijke landschappelijke inbedding van de te reconstrueren gebouwen uit prehistorie, middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
In de voorstellen hebben deze verschillende archeologische perioden een eigen plek gekregen, gelegen aan een centrale kreek die het terrein doorkruist.. Ook een moerasachtig gebied ('wetland') is onderdeel van de plannen. Aan de zuidzijde komt een vrij toegankelijk deel dat uitzicht geeft op het erf.

Het doel is het rijke archeologische verleden van Vlaardingen en omgeving op een laagdrempelige wijze te laten herleven voor educatieve doeleinden. Dit gaan we doen door een aantal 'gebouwen' uit de prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd na te bouwen in een bij de specifieke bouwperioden behorend landschap. Het EAE krijgt daarmee een erg groen en dynamische-speelse uitstraling. In het verleden werd immers met natuurlijke ('duurzame') bouwmaterialen gewerkt die uit de directe omgeving kwamen. Iedere tijdsperiode heeft een eigen landschapstype, die de natuurwaarden in de Broekpolder een verdere impuls zal geven.

In de jury zaten vertegenwoordigers van de Federatie Broekpolder, de Universiteit Leiden, de gemeente Vlaardingen en de archeologische werkgroep Helinium. De kosten voor het maken van de schetsontwerpen zijn opgebracht door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Voor de financiering van het vervolgtraject is de Federatie in overleg met sponsors. Bureau Stroming ontwierp ook het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder waarvan verschillende deelprojecten zoals, Het Klauterwoud en De Ruigte, inmiddels gerealiseerd zijn.

 

Het eindoordeel van de jury masterplan EAE

De ingediende onderbouwde schetsontwerpen voor het Educatief Archeologisch Erf hebben ieder voor zich verrassende en vernieuwende visies opgeleverd met geheel eigen invalshoeken en creatieve uitwerkingen. Het niveau was hoog en er was zeker wat te kiezen.

De ingebrachte ideeën bieden inspiratie voor de verdere ontwikkeling van het Educatief Archeologisch Erf in samenhang met de overige voorrangsprojecten van de Broekpolder.

Na beoordeling van de ingediende bijdragen is de jury op basis van de gestelde criteria in meerderheid van oordeel, dat de inzending van het team Stroming/RAAP het meest geschikt is voor de Broekpolder.

Een vervolgopdracht voor dit team, met inachtneming van de in het juryrapport gemaakte opmerkingen op het plan, ligt in het verschiet.