Menu

Eerste aanzet voor het Educatief Archeologisch Erf

Velen zullen zich hebben afgevraagd waar die grondhopen ten noorden van Het Klauterwoud voor bedoeld zijn. Een terechte vraag, want waar is die overlast voor nodig en wat levert die op? Welaan, het betreft hier ophogingswerkzaamheden, die in het kader van de grondsanering al heel lang op papier staan en uiteindelijk een keer moeten gebeuren, maar nu versneld plaatsvinden ter voorbereiding van de eerste fase van het Educatief Archeologisch erf (EAE).

Het EAE is één van de zogenaamde 'voorrangsprojecten' in het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder (2009), waarvan De Ruigte en Het Klauterwoud de eerste gerealiseerde projecten zijn. Het doel is het rijke archeologische verleden van Vlaardingen en omgeving op een laagdrempelige wijze te laten herleven voor educatieve doeleinden. Dit gaan we doen door een aantal 'gebouwen' uit de prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd na te bouwen in een bij de specifieke bouwperioden behorend landschap. Het EAE krijgt daarmee een erg groen en dynamische-speelse uitstraling. In het verleden werd immers met natuurlijke ('duurzame') bouwmaterialen gewerkt die uit de directe omgeving kwamen. Ieder tijdsperiode heeft een eigen landschapstype, dat de natuurwaarden in de Broekpolder een verdere impuls zal geven.

Als eerste wordt er komend jaar een huis uit de zogenaamde Vlaardingen Cultuur (ca. 3.000 v.chr.)nagebouwd. Dit is een rietgedekte houten constructie uit de Nieuwe Steentijd oftewel 'neolithicum'. In Vlaardingen zijn resten van dergelijke gebouwen in de Westwijk teruggevonden. Onder leiding van prof. Annelou van Gijn van de vakgroep experimentele archeologie van de Universiteit Leiden zullen in de zomer van 2016 studenten het Vlaardingen Cultuurhuis gaan bouwen. Deze eerste fase is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Gemeente Vlaardingen en de Provincie Zuid-Holland.

Ter voorbereiding wordt nu eerst het 'bouwterrein' afgedekt met schone grond. Het saneren van het gehele open terrein van spuitvak 5 zal met tussenposen de komende jaren plaatsvinden (volgens het Raamsaneringsplan van de DCMR). In juni hebben de eerste ophoogwerkzaamheden door de Gemeente Vlaardingen plaatsgevonden. Het geheel is met schone grond afgedekt, zodat er geen risico's voor mens en dier meer bestaan en er zelfs prehistorische akkertjes op aangelegd kunnen worden. Het aanzicht van het terrein verandert echter wel ingrijpend, maar met de grondwerkzaamheden in Het Klauterwoud in het achterhoofd, zal de vegetatie zich niet alleen snel herstellen maar ook een fraai landschap achterlaten. Het EAE zal een deel van dit terrein gaan beslaan. Momenteel vindt ook de selectie voor het planontwerp voor het gehele EAE plaats. Weer met sponsoring van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o zijn landschapsarchitecten uitgenodigd mee te dingen en uit de proefontwerpen van de drie geselecteerde bureaus zal een keuze gemaakt worden. Met de vrijwilligers van de Federatie Broekpolder wordt de komende maanden gewerkt aan de terreininrichting, bestaande uit een natuurlijke omheining en beplanting. Ook wordt in samenspraak met oa de Lentiz onderwijsgroep gesproken over het educatieve aanbod. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met het Museum Vlaardingen ('Erfgoed Lab'), het Vlaardings Archeologisch Kantoor en de archeologische werkgroep Helinium.