Menu

Federatie wint GROEN & Doen competitie

groen en doen

De Federatie Broekpolder heeft bij de competitie Groen en Doen één van de hoofdprijzen in de wacht gesleept. Het projectplan van de federatie werd beloond met een subsidie van € 50.000. De federatie kan met het geld het grote aantal vrijwilligers faciliteren, dat in de Broekpolder veel werk verricht. Hiermee wordt de betrokkenheid met het gebied nog groter.

De cheque werd in Slot Loevestein aan de voorzitter van de federatie, Yvonne Batenburg, overhandigd door het oud-tweedekamerlid Ger Koopmans. Hij is de grondlegger van deze competitie. Het juryrapport was lovend over het burgerinitiatief dat van een bedreigde polder een prachtig natuur- en recreatiegebied gaat maken. “Het in stand houden van dit gebied, gelegen in een sterk verstedelijkt gebied en aansluitend op andere natuurgebieden in deze regio, levert een grote bijdrage aan de leefbaarheid,” laat de jury weten. Bovendien werd de snelle en professionele opbouw van het vrijwilligersbestand geprezen. En dat is waar de prijs voor bedoeld is: het stimuleren van vrijwilligerswerk in de natuur.

groen en doen

Vrijwilligers staan borg voor een Broekpolder waar natuur en recreatie tot ontwikkeling kunnen komen. Met het geld kan de federatie een aantal belangrijke zaken aanschaffen, die het werk van de vrijwilligers in de Broekpolder veraangenamen. Zo wordt een uitvalsbasis aangeschaft waar ook eenvoudig sanitair is. Verder worden er opleidingen verzorgd en gereedschappen en uitrustingen aangeschaft. Daarbij kun je denken aan EHBO-kits, kleding en dergelijke.

Vrijwilligers

De federatie heeft voor het vele werk dat in de toekomst moet worden verricht een groot aantal vrijwilligers nodig. Dat zijn o.a. schouwers van de runderen, natuurgidsen, begeleiders in het Klauterwoud, berenklauwbestrijders, organisatietalenten en onderhoudsmensen. Inmiddels telt de groep al ruim zestig personen. Zij worden begeleid door twee coördinatoren. Met deze gedegen organisatie wordt de continuïteit van het werk gegarandeerd. Zo kan de Federatie Broekpolder blijven werken aan een polder op niveau.