Menu

Bestuur en Kamers

Het bestuur van de Stichting Federatie Broekpolder bestaat uit de volgende personen en functies:

  • Harm Borgers, Voorzitter; algemene zaken en Ontwikkelbestuur Coöperatieve Vereniging Broekpolder
  • Paul van Vugt, vz Kamer Natuur
  • Aarnout van Deursen, Penningmeester en coördinatie vrijwilligers
  • Wim Meijer, Secretaris

De Federatie Broekpolder heeft vijf 'Kamers' ingericht. Iedere kamer heeft een specifiek thematisch aandachtsgebied:

 Projectleider gemeente Vlaardingen:

  • Martien van Paassen

PR en Communicatie:

  • De Rode Draad

Financieel

De Federatie Broekpolder realiseert de projecten en activiteiten dankzij een subsidie van de Gemeente Vlaardingen (die in 2015 stopte) en diverse donaties van fondsen en bedrijven. Tevens werd de Federatie Broekpolder in 2012 winnaar van de 'Groen en Doen-prijs' voor projecten op gebied van vrijwilligers en de natuur van het Ministerie van Economische Zaken.

De Federatie Broekpolder heeft in 2012 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen, waarmee geen belasting betaald hoeft te worden over schenkingen en legaten. Om aan de verplichtingen van de Belastingdienst ten behoeve van de ANBI-status te voldoen, is het door Borsboom Accountants te Vlaardingen opgemaakte financieel verslag over 2014 hier beschikbaar. Het jaarverslag van 2015 vindt u hier. Het jaarverslag van 2016 vindt u hier. Het jaarverslag van 2017 vindt u hier. Het jaarverslag van 2018 vindt u hier

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de vrijwilligers van de Federatie Broekpolder ontvangen geen enkele vergoeding.

Het RSIN/fiscaal nummer luidt: 817371205.