Menu

Wie zijn wij

De Stichting Federatie Broekpolder, opgericht op 5 oktober 2006 als een gezelschap van mensen met een grote betrokkenheid bij de cultuur- en natuurwaarde van de Broekpolder.

De burgers (de leden van de Federatie), college van B&W en de gemeenteraad werken samen in een driehoeksverhouding, waarin iedere partij eigen rechten, plichten, taken en bevoegdheden heeft. Deze vorm van samenwerken is vastgelegd in een convenant. Het is als zodanig een bestuurlijk experiment (voor overheid en burgers) en uniek in Nederland.

De Federatie heeft een aantal zogenaamde 'Kamers' gevormd waarin burgers zitting hebben die zich met een specifiek inhoudelijk thema bezighouden dat voor de toekomstige Broekpolder van belang is. Er vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de Kamers en waar het kan wordt per onderwerp samengewerkt.