Menu

Nieuws

Ontwikkelingen in het bestuur van de Federatie

De Federatie Broekpolder zet zich samen met de gemeente Vlaardingen in voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen alle organisaties en verenigingen die actief zijn in het gebied. Het idee is om samen te werken in een coöperatieve vereniging, bijvoorbeeld om afspraken te maken over het onderhoud in de polder en over de programmering van activiteiten. Het is de verwachting dat de coöperatieve vereniging binnenkort formeel van start gaat: dat nieuws zullen wij zeker melden als het zover is.

Bericht van de boswachter: Helpende handen

Sinds eind september is Staatsbosbeheer in samenwerking met Stroomopwaarts gestart met het project 'Groei in Groen'. Met dit project wordt een aantal werkzoekenden vanuit Stroomopwaarts ingezet voor onderhoudszaamheden in de Broekpolder. Doel hiervan is om meer werkervaring op te kunnen doen in het groen en om in contact te komen met potentiele werkgevers zoals aannemers.

Boomstamkano is klaar

Dat viel niet tegen: de boomstamkano is klaar! En wat is die mooi geworden… Leo Wolterbeek, Diederik Pomstra (Universiteit Leiden) en af en toe ook een aantal van onze vrijwilligers, hebben sinds eind augustus gehakt. Het gereconstrueerde ijzertijdgereedschap (bijltjes en dissels) bleken het erg goed te doen en de gebruikssporen worden nu bij de Universiteit Leiden onder de microscoop onderzocht. Archeobotanisch onderzoeksbureau BIAX onderzoekt de sporen die op het hout achterblijven. Binnenkort volgt de feestelijke tewaterlating en kunnen de vaarproeven van start.

Bijeenkomst broekpoldervrienden

Op zaterdag 25 november vond de eerste Broekpoldervrienden-dag plaats. Zo’n kleine dertig Vrienden waren te gast bij Adventure, waar Fred Meerhof een korte maar boeiende lezing hield over de ontwikkelingen van de Broekpolder en de rol van de Federatie Broekpolder hierin. Gesterkt door een kop stevige koffie of thee gingen de Vrienden onder leiding van twee gidsen de polder in voor een interessante, maar natte wandeling.

Een kort verslag van één van de dappere deelnemers:

Lezingen over archeologie in Vlaardingen

In de maanden januari tot en met mei 2018 organiseert het EAE samen met Helinium en Museum Vlaardingen een reeks lezingen over actuele thema’s:

27 januari

De reconstructie van de IJzertijdkano van de Vergulde Hand en kano’s in de late prehistorie door Leo Wolterbeek en Jeroen ter Brugge

24 februari

De bouw van het Vlaardingencultuurhuis in de Broekpolder door prof. dr. Annelou van Gijn en première van de documentaire over de reconstructie toegelicht door Nigel Langdon.

Definitief Ontwerp EAE nadert voltooiing

Sinds de opening van het Vlaardingencultuurhuis wordt de bezoeker een uitvergroot schetsontwerp van het EAE getoond. Het vormt de opmaat voor het door de Provincie Zuid-Holland gefinancierde definitief ontwerp. Ontwerpteam Stroming/Raap heeft in de afgelopen maanden talloze randvoorwaardestellers, vergunningverleners, inspirators, deskundigen, belanghebbenden en –stellenden geraadpleegd. De inbreng helpt bij het vervolmaken van het plan dat er prachtig uit gaat zien. Tipje van de sluier: ook de late middeleeuwen krijgen een plaatsje!

Nieuw gezicht in de Broekpolder: Boswachter Lieke van Staatsbosbeheer

Als een van de beheerders in de Broekpolder is Staatsbosbeheer regelmatig in het gebied aanwezig. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het bosgedeelte in het noordwesten van de Broekpolder. Vorig jaar werd dit beheer nog uitgevoerd door de Groen Service Zuid Holland (G.Z.H.), maar deze organisatie is sinds januari 2017 opgegaan in Staatsbosbeheer.

Pagina's