Menu

Nieuws

Definitief Ontwerp EAE nadert voltooiing

Sinds de opening van het Vlaardingencultuurhuis wordt de bezoeker een uitvergroot schetsontwerp van het EAE getoond. Het vormt de opmaat voor het door de Provincie Zuid-Holland gefinancierde definitief ontwerp. Ontwerpteam Stroming/Raap heeft in de afgelopen maanden talloze randvoorwaardestellers, vergunningverleners, inspirators, deskundigen, belanghebbenden en –stellenden geraadpleegd. De inbreng helpt bij het vervolmaken van het plan dat er prachtig uit gaat zien. Tipje van de sluier: ook de late middeleeuwen krijgen een plaatsje!

Nieuw gezicht in de Broekpolder: Boswachter Lieke van Staatsbosbeheer

Als een van de beheerders in de Broekpolder is Staatsbosbeheer regelmatig in het gebied aanwezig. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het bosgedeelte in het noordwesten van de Broekpolder. Vorig jaar werd dit beheer nog uitgevoerd door de Groen Service Zuid Holland (G.Z.H.), maar deze organisatie is sinds januari 2017 opgegaan in Staatsbosbeheer.

Broekpolder in 'De beste van Nederland'

Er zijn opnamen gemaakt van o.a. de Broekpolder voor het RTL4-programma De Beste van Nederland. Er zijn o.a. beelden gemaakt van het Educatief Archeologisch Erf en het Klauterwoud. De vlogger Jim van den Bliek heeft het intro ingesproken. De uitzending van de serie is inmiddels gestart, maar deze aflevering wordt herhaald op zaterdag 25 november (10.30 uur) en op zondag 10 december (14.00 uur).

Eerste bijeenkomst vrienden van de Broekpolder

Op 25 november 2017 organiseert de Stichting Broekpoldervrienden de eerste bijeenkomst voor de vrienden/donateurs, ergens op een locatie in de Broekpolder. Het wordt een interessante en informatieve bijeenkomst,  waarbij iedereen die de Broekpolder een warm hart toedraagt, eigenlijk aanwezig moet zijn.

Bosomvorming in de polder

De Broekpolder is de afgelopen jaren enorm veranderd. Van een gebied met productiebos in afwachting van verdere woonplannen, is het geëvolueerd naar een natuurgebied met een grote verscheidenheid aan planten, dieren en natuurlandschappen. Het deel dat op dit moment eigendom is en beheerd wordt door Staatsbosbeheer is al die jaren ongewijzigd gebleven. Dat gaat de komende jaren veranderen.

Definitief ontwerp EAE krijgt vorm

Er moet nog veel water door de Vlaardinger Vaart vóór we volgend jaar de Slag bij Vlaardingen op een gepaste manier in de Broekpolder kunnen vieren. Het hoogtepunt is het bouwen van een historisch kampement en het naspelen van de veldslag door 500 ervaren deelnemers en. Het geheel is gratis toegankelijk.                                        

Archeologisch Erf voldoet aan doelen

Het Educatief Archeologisch Erf (EAE) voldoet geheel aan de vooraf gestelde doelen. De bouw van het Vlaardingencultuurhuis en de boomstamkano, heeft al diverse wetenschappelijk interessante feiten opgeleverd. Maar bovenal komt de educatieve functie uitstekend tot zijn recht. Elke zondag is het Erf geopend van 12 tot 15 uur en elke keer tellen we honderd bezoekers of meer.

Pagina's