Menu

Nieuws

Mutaties in bestuur Federatie

Bezige bij Joop van Papeveld neemt na enige jaren forse inzet, afscheid van het bestuur van de Federatie Broekpolder. Gelukkig blijft hij als bestuurslid van de Stichting Het Klauterwoud en de Broekpoldervrienden nauw bij de polder en de Federatie betrokken. Bedankt Joop!

Tot het bestuur is Aarnout van Deursen toegetreden, Hij neemt de post van het penningmeesterschap van Wim Meijer over, die als algemeen bestuurslid actief blijft. Aarnout is al jarenlang broekpoldergids en kent de polder op zijn duimpje. Succes Aarnout!

Founder Gerrit Meijer (1932-2018) overleden

Op 16 juli vond op zijn golfclub Kralingen de herdenkingsbijeenkomst van de onlangs overleden Gerrit Meijer plaats. Gerrit was, hoewel niet meer woonachtig in Vlaardingen, zeer betrokken bij de Broekpolder. Met name het onderwerp sport had daarbij, als oud-schaatser, hockeyer en cricketer, zijn warme belangstelling. Maar ook vanuit zijn lidmaatschap van de Lionsclub Vlaardingen (initiatiefnemers van het Klauterwoud) lag er een stevige lijn.

Saneringsoverleg leidt tot gezonde polder

De grondophoging, die bij de nieuw te bouwen huizen van het Educatief Archeologisch Erf is gerealiseerd, vormt een proef voor verdere sanering van de polder. Dit najaar komen de eerste resultaten van de pilot beschikbaar, die een indicatie van de geschiktheid van saneren door ophoging moeten geven. Direct na het opbrengen van de drie meter grond in spuitvak 5a, vertoonde de grondbult enige zetting, terwijl in de directe omgeving wateropstuwing plaatsvond. Inmiddels is e.e.a.

Moderne tijd wint van de prehistorie

Ongelijke strijd tussen kano’s

Veel bezoekers tijdens de Slag bij Vlaardingen

Op 8 en 9 juni werd de Slag bij Vlaardingen nagespeeld door honderden acteurs. En het is een geweldig succes geworden. Meer dan 30.000 bezoekers trok dit evenement, waar het Rottahuis-in-aanbouw een schitterend decor vormde.

Het Vlaardingencultuurhuis en de ijzertijdkano trok ook veel belangstelling. We konden bijna 9000 gasten verwelkomen.

Vruchtbaar overleg met hondenbezitters

Op 4 juni is er een intensief overleg geweest met een grote groep hondenbezitters, die in de polder hun hond uitlaten. Na een kritische start werd het overleg steeds constructiever. We zijn dan ook heel blij, dat deze bijeenkomst tot concrete actie en afspraken heeft geleid.

Samenwerking houdt polderpaden open

Al langere tijd is bekend, dat een groot deel van het bosbestand in de Broekpolder in slechte staat is. Na de stevige januaristormen van dit jaar heeft eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) inspectie uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat er heel veel zo slecht was, dat tot rigoureuze kap moet worden overgegaan of dat grote delen van het bos zouden moeten worden afgesloten.

Pagina's