Menu

Nieuws

Bijeenkomst broekpoldervrienden

Op zaterdag 25 november vond de eerste Broekpoldervrienden-dag plaats. Zo’n kleine dertig Vrienden waren te gast bij Adventure, waar Fred Meerhof een korte maar boeiende lezing hield over de ontwikkelingen van de Broekpolder en de rol van de Federatie Broekpolder hierin. Gesterkt door een kop stevige koffie of thee gingen de Vrienden onder leiding van twee gidsen de polder in voor een interessante, maar natte wandeling.

Een kort verslag van één van de dappere deelnemers:

Lezingen over archeologie in Vlaardingen

In de maanden januari tot en met mei 2018 organiseert het EAE samen met Helinium en Museum Vlaardingen een reeks lezingen over actuele thema’s:

27 januari

De reconstructie van de IJzertijdkano van de Vergulde Hand en kano’s in de late prehistorie door Leo Wolterbeek en Jeroen ter Brugge

24 februari

De bouw van het Vlaardingencultuurhuis in de Broekpolder door prof. dr. Annelou van Gijn en première van de documentaire over de reconstructie toegelicht door Nigel Langdon.

Definitief Ontwerp EAE nadert voltooiing

Sinds de opening van het Vlaardingencultuurhuis wordt de bezoeker een uitvergroot schetsontwerp van het EAE getoond. Het vormt de opmaat voor het door de Provincie Zuid-Holland gefinancierde definitief ontwerp. Ontwerpteam Stroming/Raap heeft in de afgelopen maanden talloze randvoorwaardestellers, vergunningverleners, inspirators, deskundigen, belanghebbenden en –stellenden geraadpleegd. De inbreng helpt bij het vervolmaken van het plan dat er prachtig uit gaat zien. Tipje van de sluier: ook de late middeleeuwen krijgen een plaatsje!

Nieuw gezicht in de Broekpolder: Boswachter Lieke van Staatsbosbeheer

Als een van de beheerders in de Broekpolder is Staatsbosbeheer regelmatig in het gebied aanwezig. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het bosgedeelte in het noordwesten van de Broekpolder. Vorig jaar werd dit beheer nog uitgevoerd door de Groen Service Zuid Holland (G.Z.H.), maar deze organisatie is sinds januari 2017 opgegaan in Staatsbosbeheer.

Broekpolder in 'De beste van Nederland'

Er zijn opnamen gemaakt van o.a. de Broekpolder voor het RTL4-programma De Beste van Nederland. Er zijn o.a. beelden gemaakt van het Educatief Archeologisch Erf en het Klauterwoud. De vlogger Jim van den Bliek heeft het intro ingesproken. De uitzending van de serie is inmiddels gestart, maar deze aflevering wordt herhaald op zaterdag 25 november (10.30 uur) en op zondag 10 december (14.00 uur).

Eerste bijeenkomst vrienden van de Broekpolder

Op 25 november 2017 organiseert de Stichting Broekpoldervrienden de eerste bijeenkomst voor de vrienden/donateurs, ergens op een locatie in de Broekpolder. Het wordt een interessante en informatieve bijeenkomst,  waarbij iedereen die de Broekpolder een warm hart toedraagt, eigenlijk aanwezig moet zijn.

Bosomvorming in de polder

De Broekpolder is de afgelopen jaren enorm veranderd. Van een gebied met productiebos in afwachting van verdere woonplannen, is het geëvolueerd naar een natuurgebied met een grote verscheidenheid aan planten, dieren en natuurlandschappen. Het deel dat op dit moment eigendom is en beheerd wordt door Staatsbosbeheer is al die jaren ongewijzigd gebleven. Dat gaat de komende jaren veranderen.

Pagina's