Menu

Nieuws

Proefsanering bijna klaar

Het is een imposante bult geworden, de proefsaneringslocatie die in opdracht van de Provincie Zuid-Holland is aangelegd. Het door de milieudienst DCMR begeleide project, de door aannemer Boskalis uitgevoerde en door ingenieursbureau Sweco te analyseren meetgegevens, zijn de opmaat voor de sanering van een groot deel van de Broekpolder, die door de provincie als spoedlocatie is aangeduid. Samen met alle betrokken partijen werkt het federatiebestuur er hard aan deze noodzakelijke sanering voor de gebruiker zo weinig mogelijk storend te laten verlopen. Tegelijk biedt de sanering ook kansen.

FBP in overleg met hondenbezitters

Op 4 juni vindt in de Polderpoort, op initiatief van de Federatie Broekpolder, een bijeenkomst plaats waarbij alle belanghebbende hondeneigenaren worden/zijn uitgenodigd. De Gemeente Vlaardingen wordt gevraagd over de voortgang van de toezeggingen die vorig jaar zijn gedaan te rapporteren. Ook wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de geregeld terugkerende drassigheid in de spuitvakken 5 en 7 toegelicht.

Rottahuis krijgt vorm

De eerste contouren van het Rottahuis in aanbouw zijn zichtbaar. Dit betreft een zo getrouw mogelijke reconstructie van een huis van rond 1000, dat in de bouwput van de Rotterdamse Markthal door het bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is opgegraven. Medewerkers van de vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden werken samen met vrijwilligers van de Federatie Broekpolder aan de realisatie van ervan. Neem gerust een kijkje als zij aan het werk zijn. 

Coöperatieve Vereniging Broekpolder opgericht

Op donderdag 22 maart is de Coöperatieve Vereniging Broekpolder officieel opgericht. De Coöperatieve Vereniging Broekpolder (CV BP) is een samenwerkingsverband van de Federatie Broekpolder als burgerinitiatief, de deelnemende verenigingen en bedrijven in de Broekpolder, bedrijven en instellingen in de Vlaardingse regio en gemeente Vlaardingen.

 

Diverse activiteiten op en rondom het EAE

Onder leiding van Sytse van der Hoek is aan het begin van het Klokbekerpad, net voorbij de slagboom, door de EAE-vrijwilligers een aantal fietsenrekken geplaatst. Aannemer Verkade was zo vriendelijk een graafmachientje ter beschikking te stellen, waarmee de houten palen er uiteindelijk gemakkelijk in gingen.  Nog geen vijf minuten na oplevering werden de eerste fietsen al geplaatst. De voorziening is zowel voor het EAE, De Ruigte als het Klauterwoud een uitkomst voor de fietsende bezoeker.

Middeleeuwse huizen in de Broekpolder

Vanaf begin mei wordt er gebouwd aan de beide middeleeuwse huizen op de plek waar nu de saneringspilot gestalte krijgt. Onder leiding van bouwmeester Leo Wolterbeek en samen met staf en studenten van de vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden wordt begonnen met het zogenaamde Rottahuis. Dit betreft een zo getrouw mogelijke reconstructie van een huis van rond 1000, dat in de bouwput van de Rotterdamse Markthal door het bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is opgegraven.

Definitief ontwerp EAE klaar

Het definitief ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf is tijdens een publiekssessie in Museum Vlaardingen door het ontwerpteam van Bureau Stroming en RAAP gepresenteerd. Het is een prachtig plan geworden, dat volledig aan de verwachtingen van de Federatie Broekpolder voldoet en mede tot stand is gekomen in nauw overleg met de Gemeente Vlaardingen en andere betrokken partijen.

Pagina's