Menu

Nieuws

Rottahuis nadert voltooiing

Het riet is op volle lengte en daarmee geschikt om gemaaid te worden ten behoeve van de dakbedekking van het Rottahuis. Het dak wordt vleiend gedekt, dat wil zeggen dat het riet vlak op de rietlatten wordt gelegd en met twijgen wordt vastgeklemd. Van de gemeente is toestemming verkregen riet uit de Broekpolder te halen, waarmee we de gemeenschap weer maaikosten besparen! Een klassieke win-winsituatie dus en een goed verhaal om te laten zien dat dergelijke huizen met materialen uit de directe omgeving werden gebouwd.

Maatregelen bij proef bodemsanering Broekpolder

Op de plek van het nieuw aan te leggen Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen doet de provincie Zuid-Holland een proef bodemsanering. De DCMR voert de proef uit in overleg met de Federatie Broekpolder en de gemeente Vlaardingen. De proef startte maart 2018 met het aanleggen van een terp van grond, waarop het Rottahuis en het Spijkenisserhuis worden nagebouwd. Nu blijken de terp en het talud op een aantal plaatsen instabiel. Hierdoor moet een aantal maatregelen worden genomen.

Steunberm

Veiligheidskap bos Broekpolder

Staatsbosbeheer voerde begin juni een boomveiligheidscontrole uit in de Broekpolder. In het bos in het noordwestelijke deel van de Broekpolder zijn langs wegen en paden bomen gemarkeerd die mogelijk een risico vormen. Het gaat hier voornamelijk om essen die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte en populieren. De gemarkeerde bomen worden vanaf half augustus weggehaald of gesnoeid.

Essentaksterfte en populieren

Website ook geschikt voor smartphone

De website van de Federatie Broekpolder is een klein beetje aangepast. In de eerste plaats zijn lettertype, regelafstand en lettergrote iets groter. Verder past de website zich nu aan, aan het formaat van het scherm van een smartphone, wat het lezen makkelijker maakt.

Vrijwillige bosmaaiers gezocht

Regelmatig werken vrijwilligers van de Federatie Broekpolder in het natuurkerngebied De Ruigte, om wandelpaden vrij te houden van ongewenste begroeiing en het uitvoeren van kleine reparaties aan hekwerk en dergelijke. Onlangs is een flink stuk van De Ruigte mechanisch gemaaid. De groep is vrij klein en we zoeken op korte termijn mensen die aan dit werk een bijdrage willen leveren. We zoeken maaiers en mensen die helpen bij het rasteren en achter de maaiers het gemaaide gewas uit de schrikdraden te halen. Interesse?

Bouw Rottahuis vordert

De bouw van het Rottahuis vordert gestaag. De vlechtwerkwanden zijn voor een belangrijk deel geleemd en met de daksporen en rietlatten begint het steeds meer een compleet huis te worden. Eind augustus/september gaat het riet er op, dat dan op de grootste lengte is. Tegen die tijd hopen we ook het terrein voor het nieuwsgierige publiek open te stellen. Dat is tot nu toe niet mogelijk geweest. Als het Rottahuis klaar is, gaan we verder met de bouw van de Spijkenisseboerderij.

Bomenkap en –snoei in de polder

Zoals in veel delen van Vlaardingen, moeten ook in de Broekpolder bomen worden gekapt of gesnoeid. Eén van de oorzaken is de essentaksterfte. Ook een fors aantal populieren is aan het eind van hun levenscyclus. Staatsbosbeheer heeft in de polder een aantal informatiebordjes geplaatst met de volgende tekst.

In dit bos wordt een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Sommige bomen langs wegen en paden zijn in zodanig slechte conditie, dat ze gekapt of gesnoeid moeten worden. Het gaat vooral om essen, die zijn aangetast door de ziekte essentaksterfte, en populieren.

Pagina's