Menu

Nieuws

Eerste bijeenkomst vrienden van de Broekpolder

Op 25 november 2017 organiseert de Stichting Broekpoldervrienden de eerste bijeenkomst voor de vrienden/donateurs, ergens op een locatie in de Broekpolder. Het wordt een interessante en informatieve bijeenkomst,  waarbij iedereen die de Broekpolder een warm hart toedraagt, eigenlijk aanwezig moet zijn.

Bosomvorming in de polder

De Broekpolder is de afgelopen jaren enorm veranderd. Van een gebied met productiebos in afwachting van verdere woonplannen, is het geëvolueerd naar een natuurgebied met een grote verscheidenheid aan planten, dieren en natuurlandschappen. Het deel dat op dit moment eigendom is en beheerd wordt door Staatsbosbeheer is al die jaren ongewijzigd gebleven. Dat gaat de komende jaren veranderen.

Definitief ontwerp EAE krijgt vorm

Er moet nog veel water door de Vlaardinger Vaart vóór we volgend jaar de Slag bij Vlaardingen op een gepaste manier in de Broekpolder kunnen vieren. Het hoogtepunt is het bouwen van een historisch kampement en het naspelen van de veldslag door 500 ervaren deelnemers en. Het geheel is gratis toegankelijk.                                        

Archeologisch Erf voldoet aan doelen

Het Educatief Archeologisch Erf (EAE) voldoet geheel aan de vooraf gestelde doelen. De bouw van het Vlaardingencultuurhuis en de boomstamkano, heeft al diverse wetenschappelijk interessante feiten opgeleverd. Maar bovenal komt de educatieve functie uitstekend tot zijn recht. Elke zondag is het Erf geopend van 12 tot 15 uur en elke keer tellen we honderd bezoekers of meer.

Gruwelen in het duister

De vrijwilligers van de Federatie Broekpolder organiseerden op vrijdag de 13e oktober een ‘enge’ tocht voor kinderen in het duistere Klauterwoud. Aanleiding was de Kinderboekenweek die dit jaar als thema had: Gruwelijk eng. Er was een struintocht door dichte bossen en struiken uitgezet, die de kinderen met hun zaklamp moesten ontdekken. Er gruwelden meer dan 300 kinderen mee!

heks in Broekpolder

Veel Ontwikkelingen op het EAE

Slag bij Vlaardingen

Bosomvorming in de polder

Sinds begin dit jaar heeft Staatsbosbeheer (SBB) de beheertaak in het noordelijk en noordwestelijk deel van de Broekpolder overgenomen van GZH (Groenvoorziening Zuid-Holland). Met nieuw elan heeft SBB het beleid en het beheer van dit gebied herzien. Het huidige bos is verwaarloosd, de populatie bomen van voornamelijk populieren is aan het eind van zijn levenscyclus en een deel van het bos is nu te nat voor een gezonde groei van de bomen.  Het beoogde plan past, zoals het er nu uit ziet, prima bij de visie van de Federatie

Pagina's