Menu

Nieuws

Gruwelen in het duister

De vrijwilligers van de Federatie Broekpolder organiseerden op vrijdag de 13e oktober een ‘enge’ tocht voor kinderen in het duistere Klauterwoud. Aanleiding was de Kinderboekenweek die dit jaar als thema had: Gruwelijk eng. Er was een struintocht door dichte bossen en struiken uitgezet, die de kinderen met hun zaklamp moesten ontdekken. Er gruwelden meer dan 300 kinderen mee!

heks in Broekpolder

Veel Ontwikkelingen op het EAE

Slag bij Vlaardingen

Bosomvorming in de polder

Sinds begin dit jaar heeft Staatsbosbeheer (SBB) de beheertaak in het noordelijk en noordwestelijk deel van de Broekpolder overgenomen van GZH (Groenvoorziening Zuid-Holland). Met nieuw elan heeft SBB het beleid en het beheer van dit gebied herzien. Het huidige bos is verwaarloosd, de populatie bomen van voornamelijk populieren is aan het eind van zijn levenscyclus en een deel van het bos is nu te nat voor een gezonde groei van de bomen.  Het beoogde plan past, zoals het er nu uit ziet, prima bij de visie van de Federatie

Boomstamkano vordert goed

De boomstamkano, die in de Broekolder wordt gereconstrueerd naar de in Vlaardingen gevonden kano van ongeveer 700 vChr, vordert goed. Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden en vrijwilligers van de Federatie Broekpolder, hakken er lustig, maar gecontroleerd op los. 

U leest er hier meer over.

U kunt de ontwikkelingen volgen via o.a. de Facebookpagina van het Educatief Archeologisch Erf Broekpolder.

Saneren Spuitvak 5a/b stapje dichterbij

Het Raamsaneringsplan Broekpolder is maatgevend voor het omgaan met de vervuilde ondergrond van de Broekpolder. Sommige spuitvakken zijn dermate vuil dat die gesaneerd moeten worden. De meest kansrijke saneringswijze is die door ophoging met 'schone grond'. Om te bepalen of het opbrengen van grond effecten heeft op de onderliggende grondwaterstromen wordt begin 2018 een saneringspilot uitgevoerd in spuitvak 5a/b. Van te voren, en uiteraard daarna, wordt gemeten of giftige stoffen meer dan voorheen zijwaarts uitspoelen.

Werk aan boomstamboot begonnen

Het hakken en disselen van de eiken stam is op 22 augustus begonnen. Leo Wolterbeek en Diederik Pomstra werken namens de Universiteit Leiden samen met onze vrijwilligers aan de reconstructie van de in 2005 in de Vergulde Hand West opgegraven ijzertijdkano.

Water voor het Klauterwoud

Momenteel wordt een watervoorziening voor het Klauterwoud aangelegd. Vlak bij de entree langs de Watersportweg komt een kraan. Kinderen die hun modderige laarzen willen afspoelen, hoeven dat niet meer thuis te doen. 

Pagina's