Menu

Nieuws

Middeleeuwse huizen in de Broekpolder

Vanaf begin mei wordt er gebouwd aan de beide middeleeuwse huizen op de plek waar nu de saneringspilot gestalte krijgt. Onder leiding van bouwmeester Leo Wolterbeek en samen met staf en studenten van de vakgroep Material Culture Studies van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden wordt begonnen met het zogenaamde Rottahuis. Dit betreft een zo getrouw mogelijke reconstructie van een huis van rond 1000, dat in de bouwput van de Rotterdamse Markthal door het bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is opgegraven.

Definitief ontwerp EAE klaar

Het definitief ontwerp van het Educatief Archeologisch Erf is tijdens een publiekssessie in Museum Vlaardingen door het ontwerpteam van Bureau Stroming en RAAP gepresenteerd. Het is een prachtig plan geworden, dat volledig aan de verwachtingen van de Federatie Broekpolder voldoet en mede tot stand is gekomen in nauw overleg met de Gemeente Vlaardingen en andere betrokken partijen.

Saneringspilot van start

Momenteel rijden er (doordeweeks) vrachtwagens af en aan in de Broekpolder. De schone grond die ze aanleveren is bestemd voor de proefsanering in spuitvak 5a/b. Voor, tijdens en na de werkzaamheden wordt door middel van peilbuismonsters gekeken of de ondergrondse zijwaartse waterverplaatsing door de extra gronddruk toeneemt en of er sprake is van verspreiding van de giftige componenten in het water. In goed overleg met de Federatie Broekpolder is de locatie gekozen, dezelfde als waar volgens het ontwerp-EAE een tweetal middeleeuwse huizen gereconstrueerd zal worden.

Saneren van de Broekpolder gaat van start

Eind februari wordt het onrustig in een deel van de polder. Een aantal spuitvakken moet volgens het Raamsaneringsplan tussen nu en 20 jaar gesaneerd worden en het eerste vak is nu aan de beurt. In overleg met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Vlaardingen is gekozen voor het deel waar de uitbreiding van het Educatief Archeologisch Erf gerealiseerd wordt. De ophoging, die als afdeklaag van het vervuilde havenslib dient, kan dan meteen volgens het erf-ontwerp worden vormgegeven. Twee vliegen in een klap.

Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder

Op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder van Vlaardingen worden het komende jaar twee historische huizen nagebouwd: het Rottahuis en een boerderij uit Spijkenisse, beide uit de 11e eeuw. De nieuwe huizen zijn een uitbreiding van het huidige Educatief Archeologisch Erf, waar nu al het Vlaardingencultuurhuis staat. Een deel van het hout dat gebruikt gaat worden voor de bouw van de huizen is afkomstig uit de Broekpolder: Hollands hout uit een van de bospercelen van Staatsbosbeheer met zieke essen.

IJzertijdkano te water gelaten

Op vrijdag 16 februari is de replica van de ijzertijdkano te water gelaten en heeft haar maidentrip gemaakt. Leerlingen van de KBS Hoeksteen hadden de eer en het genoegen de eerste passagiers te zijn. Voor de veiligheid droegen zij zwemvesten, maar het enige wat nat werd waren de bipsen.

Het evenement trok grote belangstelling. Het Jeugdjournaal besteedde er aandacht aan en ook Rijnmond TV maakte er een item van. U kunt de uitzendingen terugzien op: 

Storm in de Broekpolder

 

Vorige week raasde er een fikse westerstorm over het land, dat zal niemand ontgaan zijn. Er werden hier in de buurt windstoten gemeten van wel 116 kilometer per uur. De storm heeft overal haar sporen achtergelaten, ook in de natuur.

Pagina's