Menu

Nieuws

Extra bodemonderzoek in de polder

In december wordt er aanvullend bodemonderzoek in de Broekpolder gedaan door het bureau dat het saneringsonderzoek voor de Broekpolder uitvoert. Er worden monsters genomen en peilbuizen geslagen. Dit gebeurt verspreid in het gebied. Een week later worden de peilbuizen bemonsterd. Doel van het onderzoek is om een bepaalde stof te onderzoeken die nog niet eerder was onderzocht in het gebied.

Educatief Erf trekt veel bezoek in 2018

In 2018 hebben, mede door het succes van de Slag bij Vlaardingen, bijna 15.000 bezoekers een bezoek gebracht aan het Educatief Archeologisch Erf. 13,5 duizend bezoekers maakten gebruik van de gratis openingstijden op zondagmiddagen tussen 12.00 en 15.00 uur en tijdens specifieke evenementen. 1500 bezoekers (meest schoolklassen) kwamen op afspraak en maakten gebruik van de mogelijkheden voor een op maat gemaakt programma, zoals het deelnemen aan clinics, pijl en boogschieten, potten kleien, vuur maken etc.

Nog veel onzekerheden over sanering Broekpolder

Het overleg over de sanering van de Broekpolder gaat gestaag door. De Federatie Broekpolder onderhandelt daarover samen met de gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer over de te nemen acties. In het overleg zijn de provincie Zuid-Holland, DCMR en het Hoogheemraadschap Delfland de belangrijkste gesprekspartners. Er worden nu allerlei afwegingen gemaakt om een zo reëel mogelijke vorm van sanering te vinden. Het is nu nog geen uitgemaakte zaak dat er daadwerkelijk tot een uitgebreide sanering wordt overgegaan.

Kudde hooglanders verkleind

Onlangs zijn de Schotse hooglanders voor controle bijeen gedreven. Van de kalveren wordt dan o.a. haar getrokken om het DNA vast te stellen. Ook krijgen zij oormerken. Deze actie wordt uitgevoerd door Free Nature, de eigenaar van de kudde, in samenwerking met de vrijwillige runderschouwers.

Er zijn 17 dieren afgevoerd. De meeste zijn naar het slachthuis gebracht. De keuze werd mede bepaald door de conditie en het gedrag van de dieren. Er is nu een prachtige kudde van 38 runderen, die probleemloos de winter kan doorstaan.

Tarief wandelingen per 1 januari

De tarieven voor deelname aan de wandelingen die de broekpoldergidsen organiseren, gaan per 1 januari 2019 omhoog. De wandelaars dragen dan € 4 per persoon af. Mensen die in het bezit zijn van een geldige vrijwilligerspas betalen op vertoon € 2 per persoon.

Eén van de redenen is het vervallen van de financiële bijdragen van de gemeente Vlaardingen en de provincie Zuid-Holland. De opbrengsten worden gebruikt om de gidsen te scholen, van kleding te voorzien en andere faciliteiten.

Werken aan een toekomstbestendige Broekpolder

Hoewel in deze schitterende zomer de groei in de polder is stilgevallen, zijn de ontwikkelingen in de polder gewoon doorgegaan. In de afgelopen tijd is er veel overleg geweest over de kap in het SBB-deel (Staatsbosbeheer)van de polder, er zijn nieuwe initiatieven om de bosomvorming in dat gebied te verwezenlijken besproken, de sanering van de polder gaat in de maand oktober zijn definitieve vorm krijgen, plannen voor het veranderen van de waterhuishouding in de polder zijn in de maak en het overleg met het hondenplatform krijgt gestalte.

Bestuursmutaties

Na hier goed over nagedacht te hebben heeft Jeroen ter Brugge besloten als secretaris en lid uit het bestuur van de federatie te treden. Zoals hij zelf zegt: ‘Het heilige vuur is eruit en de directe aanleiding is mijn slechte gevoel bij de ontwikkelingen binnen de Coöperatieve Vereniging. Ondanks alle ongetwijfeld goede bedoelingen zal de CV onherroepelijk afbreuk aan de uitgangspunten van het burgerinitiatief doen en daar heb ik grote moeite mee.’ Jeroen bedankt alle vrijwilligers, (mede-) bestuursleden en relaties waarmee hij in de afgelopen jaren heeft samengewerkt.

Pagina's