Menu

Nieuws

Keep de Broekpolder Clean

Op vrijdag 21 september trok een groep van 15 vrijwilligers de polder in met knijpers en plastic zakken. Geïnspireerd door de internationale dag Keep it Clean, kreeg ook onze Broekpolder een schoonmaakbeurt. Zwerfafval werd verzameld, overbodige bescherming van bomen verwijderd en onkruid weggehaald. Onder de enthousiaste deelnemers bevond zich ook wethouder Arnout Hoekstra, die benadrukte dat hij er was als 'gebruiker van de polder en betrokken Vlaardinger'. Het was de officieuze start van het werken met vrijwilligers in het gebied.

Nieuw vliegveld voor de Radio Model Vliegvereniging Vlaardingen (RMVV)

In het Natuurkerngebied ( de Ruigte) vinden alle voorbereidingen en uitvoeringswerkzaamheden plaats om in november van dit jaar  de vernatting van het toekomstige moerasgebied en de omvorming van de populierenbossen  naar een meer verwilderde natuurlijke omgeving, te realiseren. Als consequentie moest voor de RMVV een  nieuw vliegveld worden gerealiseerd. Vanaf 1 september  zijn zij verhuisd naar een nieuwe locatie tussen de Manege Flardingharuiters en de Atletiekvereniging Fortuna aan de zuidzijde van de Broekpolder.

Vos drijft schapen

Op 30 augustus werden de leraren en leerlingen van het College Vos uitgedaagd de "Vlaardingse" schaapskudde van Martin Oosthoek  en herder Thomas over een parcours te drijven. Na een inleidend praatje van Martin werd getracht om met tien personen de effectieve samenwerking van het superteam "Herder en hond" te evenaren.

Vredesmarkt

Op zaterdag 22 september staan we weer met een informatiestand op de Vredesmarkt in winkelcentrum De Loper.

 

Vrijwilligers en schoonmaakdag ‘Broekpolder Schoon’

Op vrijdag 21 september is het Keep ir Cleanday. Wereldwijd worden dan activiteiten georganiseerd die onze aardbol een beetje schoner moet maken. Ook in de polder gaan we aan de slag. Met een flinke groep vrijwilligers starten we rond 9.30 uur bij de loods van de stichting Survival aan de Watersportweg om zwerfvuil te verzamelen en andere klussen te klaren. Wilt u ook meedoen? Meld u dan aan bij de Federatie via info@federatiebroekpolder.nl . Aanmelden is gewenst in verband met de benodigde materialen en logistieke voorbereidingen.

Grote grazers komen er aan

Het gaat voorspoedig met het omvormen van een deel van de Broekpolder tot het natuurkerngebied De Ruigte. Door het mooie weer ligt de aannemer voor op het schema. Dat kan natuurlijk nog doorkruist worden door minder mooie dagen die de komende herfst ons brengt, maar voorlopig ziet het er naar uit dat het werk tijdig wordt opgeleverd.

Klauterwoud vrij toegankelijk

De werkzaamheden in het Klauterwoud zijn op een haar na gereed. De speelaanleidingen (wie weet er een betere benaming?) zijn klaar, de hekken zijn verwijderd. U kunt dus alvast volop met uw kinderen en kleinkinderen, neefjes en nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes,  genieten van de mogelijkheden van dit speelbos. Half oktober nemen we het feestelijk in gebruik. Meer daarover in onze volgende nieuwsbrief.

Pagina's