Menu

Nieuws

Klim- en uitkijktoren in het Klauterwoud

De RABO bank heeft haar leden de kans geboden om een drietal projecten te kiezen voor een financiële bijdrage uit het RABO- Coöperatiefonds. Helaas, het voorstel van ons project Klim-/uitkijktoren in het Klauterwoud werd vierde. Weliswaar met een miniem verschil in stemmen met de winnende projecten , maar slechts de nummers 3, 2 en 1 komen in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het fonds.

Heel veel dank aan onze lezers, vrienden van de Broekpolder, die als lid van de RABO bank hun stem hebben uitgebracht op ons project

Filmreportage Broekpolder op YouTube

Er is een filmreportage geproduceerd over de herinrichtingprojecten in de Vlaardingse Broekpolder. Het Vlaardingse mediaduo Mark Rijsdam en Erik de Wit lukte het om dit in een zes minuten durende filmreportage te presenteren. Jeroen ter Brugge, secretaris van de federatie, vertelt in de filmreportage over de diverse projecten. Zijn verhaal wordt ondersteund door prachtige beelden en muziek. De filmreportage kan worden gebruikt als presentatie- en voorlichtingsmateriaal voor en door de Federatie Broekpolder.

Natuurkerngebied heeft een naam: De Ruigte

Het natuurkerngebied, waar natuur en natuurlijke processen vrij baan krijgen, heeft een officiële naam gekregen: De Ruigte. De gemeente heeft deze naam gekozen uit diverse voorstellen van o.a. onze federatie.

De Koekoek is weer in de Broekpolder

De koekoek is weer terug in de polder!

Rond 20 april weerklonk voor het eerst dit jaar de karakteristieke roep van het mannetje. Na een lange reis vanuit Afrika heeft hij de polder uitgekozen als zijn territorium. 's Morgens vroeg laat hij zich het vaakst horen. De koekoek is een asociale vogel. Het vrouwtje legt haar eieren in de nesten van andere vogelsoorten.

Veerpont "de Kwakel" en fluisterboot de Andante varen weer

Van april tot oktober vaart er in Midden-Delfland de veerpont "De Kwakel" tussen de Broekpolder Vlaardingen en de Kwakelweg (Maasland) (bij goed weer). In april en oktober: alleen weekend en feestdagen, vanaf mei dagelijks. Kosten: € 0,30 fietser € 0,40. De veerpont wordt beheerd door het Recreatieschap Midden-Delfland en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De veerpont vormt een mooie en leuke schakel tussen de polder- en natuurgebieden van Midden-Delfland (Duifpolder en Commandeurspolder) en het bosrijke gebied van Vlaardingen (Broekpolder).

De Broekpolder opgenomen in Nationale wandel- en fietsroutes

Vlaardingers wandelen of fietsen vooral in de weekenden door de Broekpolder. Gepensioneerden en vutters kunnen dat ook op andere dagen doen. Maar de Broekpolder wordt ook doorkruist door niet-Vlaardingers, doordat de Broekpolder is opgenomen in diverse nationale fiets- en wandelroutes. Bijna dagelijks lopen wandelaars langs de Vlaardingse Vaart en gaan via de wandel-/fietsbrug en het Broekpolderpad de Broekpolder in. Zodoende kunnen niet alleen de inwoners van Vlaardingen, maar ook andere Nederlanders kennis nemen en genieten van de natuur in de Broekpolder.

Pagina's