Menu

Nieuws

Klauterwoud: leuk maar nat

Het Klauterwoud valt goed in de smaak. Maar ook bereiken ons berichten van ouders en begeleiders dat het Klauterwoud op sommige plekken erg drassig is en aanleiding geeft tot glij- en valpartijen. Uiteraard vinden wij dat vervelend . De Federatie heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de Gemeente Vlaardingen, maar tegelijk is de drassigheid het gevolg van natte weersomstandigheden en valt deze niet altijd te voorkomen, mede door de bodemgesteldheid van de onderlaag (havenslib dat zeer fijnkorrelig is en daarmee water slecht doorlaat).

Honden zijn welkom in de Broekpolder

De veranderingen in de Broekpolder zijn groot. Meestal zeer tot genoegen van de bezoekers, maar soms krijgen we van met name hondenbezitters vragen. Zij hebben het idee dat hun mogelijkheden om met hun hond te wandelen zijn afgenomen. Er is immers in hun ogen minder ruimte om hun viervoeters los te laten rondrennen.

Publiciteit Klauterwoud

De ingebruikname van het Klauterwoud was een groot succes. En inmiddels hebben heel veel gezinnen hun weg naar het speelbos gevonden. Tijdens de herfstvakantie waren dagelijks tientallen kinderen in de weer. En steevast hoorde je positieve reacties.

Vrijwilligersbijeenkomst

Op woensdagavond 7 november werd in de OB De Singel een informatiebijeenkomst gehouden voor potentiële vrijwilligers. Er waren circa 35 personen op de bijeenkomst af gekomen. Het bestuur in persoon van Yvonne Batenburg gaf uitleg over de Federatie, doelstelling, werkwijze en type vrijwilligerswerk waarvoor mensen worden gezocht (toezichthouders Klauterwoud en Schotse Hooglanders, Natuurgidsen, aanvullende bestrijding berenklauw).

Federatie dingt naar vette kluif

Met de onlangs gehouden competitie Groen & Doen, een initiatief van het Ministerie van EL&I, haalden de plannen van onze Federatie een hoge klassering. We werden vijfde wat ons een uitnodiging opleverde om ons plan in detail te presenteren. Er liggen twee cheques van ieder € 50.000 klaar voor de twee winnaars.

7 november vrijwilligersbijeenkomst

Wij zullen u deze avond een inkijkje geven in de stand van zaken tot nu toe, wat er allemaal al tot stand is gebracht en waar wij op koersen. Tevens verzorgt Tanja de Bode van de Stichting FREE Nature een presentatie over de runderen die in november de Broekpolder gaan bevolken. Tanja is een erg enthousiaste verteller en zal u zeker inspireren!

 

Vanzelfsprekend is het ook de bedoeling dat we met elkaar bespreken welke vrijwilligerstaken/mogelijkheden er zijn en of die aansluiten op uw belangstelling en beschikbare tijd.  

Stem op ons project bij groenendoen.nu

Stem op ons project bij groenendoen.nu
Stembus gesloten - vijfde plaats!

Pagina's